MyRight – Empowers people with disabilities

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

MyRight är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för personer med funktionsnedsättning runt om i världen ska få ökad tillgång till sina rättigheter. Vi bedriver utvecklingsarbete i samarbete med partnerorganisationer i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika.  Vårt uppdrag är att verka för fattigdomsbekämpning genom rättighetsbaserat stöd till organisationer av personer med funktionsnedsättning.

Vad innebär praktiken?

Innehållet i praktiken kommer till stor del att formas av MyRights verksamhet under perioden. I praktiken ingår bland annat:

 • Att arbeta med och utveckla MyRights arbete.
 • Omvärldsbevakning och informationsspridning.
 • Att delta i arbetet med att ta fram kommunikationsmaterial.
 • Administration och samordning av verksamhet.
 • Delta i arbetet med planering och genomförande av utåtriktade aktiviteter
 • Kommunikation med MyRights medlemmar och samarbetspartner.

Praktikanten kommer att delta (nivå och omfattning beroende på praktikantens kompetens och förutsättningar) i biståndsprogrammets olika delar, vilket kan inkludera medverkan i uppföljnig av partnerorganisationernas utveckling, planerings- och uppföljningsmöten med partner- och medlemsorganisationer, årsrapportering till givare och utformning av nya projekt/ansökningar. Praktikanten kommer också att delta (nivå och omfattning beroende på praktikantens kompetens och förutsättningar) i MyRights kommunikationsarbete, vilket bland annat kan inkludera kommunikation via hemsida och sociala media, organiserande av seminarier och liknande aktiviteter, produktion av trycksaker, produktion av årsrapport 2022.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Vi söker dig som:

 • Är bra på att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
 • Trivs med att ta egna initiativ och att arbeta självständigt.
 • Är intresserad av bistånds- och utvecklingsfrågor liksom av funktionsrättsfrågor och mänskliga rättigheter.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Har erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete.
 • Tidigare har lett och administrerat projekt.
 • Har kännedom om funktionsrättsfrågor.
 • Har varit aktiv inom en ideell organisation.

Övrig information

Det finns möjlighet att följa med på resor till våra samarbetsländer. Dessa kan ej bekostas av MyRight utan måste finansieras av praktikanten. Finns möjlighet att söka stipendier.

 

Som praktikant på MyRight - Empowers people with disabilities, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #3Global goal #4Global goal #8Global goal #10Global goal #11Global goal #17
Dela det här: