Praktikannons

MÄN

Om organisationen

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar med att utmana och förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. MÄN har drygt 1 500 medlemmar aktiva i lokalgrupper runt om i landet och på vårt kansli i Stockholm arbetar ett 30-tal personer med olika nationella och internationella projekt. I vårt internationella arbete har vi nära samarbete framför allt med organisationer i Ryssland, Belarus och Colombia. Vi deltar aktivt i det globala nätverket MenEngage som samlar drygt 700 organisationer runt om i världen som arbetar med att engagera pojkar och män för jämställdhet, och vi samordnar MenEngage-nätverket i Europa. För mer information om MÄN, se www.män.se och https://www.facebook.com/man.for.jamstalldhet/

I vårt arbete med att engagera män för jämställdhet, mot våld och för att förändra maskuliniteter har MÄN på senare tid börjat titta på kopplingarna mellan jämställdhet och miljö/klimat och hur vi kan engagera fler män som del av lösningen på vår tids miljö- och klimatutmaningar. Det är ett nytt och spännande område och MÄN har påbörjat ett arbete med samtalsgrupper med män samt forskning med Chalmers Tekniska högskola och ett statligt forskningsinstitut i Ryssland, inom ramen för vårt Rysslandsarbete, samt samarbete med en rad andra aktörer i Sverige och internationellt.

Tillsammans med organisationer som WWF, Diakonia och Forum Syd har MÄN initierat ett nätverk, GeMiNI (Genus och Miljö Nätverk för Inspiration) för civilsamhällesorganisationer, universitet, myndigheter och företag. Nätverket ses regelbundet ca tre gånger per termin för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och nya samarbeten.

MÄN är nu på gång att utveckla ett metodmaterial för män om jämställdhet och klimatet och kommer pröva det med olika målgrupper för att få en större spridning på arbetet, i Sverige och internationellt.

Vad innebär praktiken?

Målet för praktiken är att du ska få inblick i arbetet på en idéburen organisation, unikt lärande kring jämställdhetsarbete med fokus på män och maskulinitet och att bidra till ett nyskapande utvecklingsarbete kopplat till klimat/miljö. Du kommer att vara en del av MÄNs internationella team på sex personer, och även samarbeta mycket med kollegor som arbetar med kommunikation och mobilisering.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Översätta MÄNs metodmaterial om män och klimatet från svenska till engelska
 • Göra en kartläggning av organisationer och aktörer globalt som gör arbete på det här området och/eller skulle vara intresserade av att påbörja ett sådant arbete
 • Bidra till spridning av metodmaterialet till internationella aktörer, samt uppföljning och dokumentation
 • Delta i planering och genomförande av höstens tre träffar med GeMiNI-nätverket.
 • Följa det arbete som görs på det här området inom ramen för MÄNs internationella projekt

Under terminen kommer du att få möjlighet att lära om och prova på MÄNs metoder för förändringsarbete. Du kommer också att få resa och delta i olika möten, seminarier och konferenser, som t ex:

 • Konferensen “Maskulinitet i förändring” i Örebro, med tema Maskulinitet & Klimat (oktober)
 • En forskningskonferens i Ryssland med lansering av forskningsresultat om jämställdhet och miljö (november)

Utöver de specificerade arbetsuppgifterna ovan kommer du att få lära känna organisationen MÄN i sin helhet och ta del och lära av vår bredare nationella och internationella verksamhet.

Önskvärd kompetens/erfarenheter:

Vi vill erbjuda en praktikplats för dig som har kunskap och ett starkt intresse och engagemang för såväl jämställdhet som klimat- och miljöfrågor, och en lust att lära och delta i ett utvecklande internationellt arbete vad gäller kopplingarna mellan dessa ämnesområden.

Vi ser gärna att du är i slutet av din universitetsutbildning med fokus på för praktikplatsen relevanta områden. Flytande engelska och svenska i tal och skrift behövs för de uppgifter som ingår i praktikplatsen.

Utöver det ser vi gärna att du:

 • Är nyfiken på att lära mer om kritiska maskulinitetsperspektiv och förändringsarbete med män och pojkar
 • Är flexibel, lyhörd, initiativrik och självgående
 • Har vilja till självreflektion och lärande, också på ett personligt plan
 • Gillar att träffa nya människor och knyta kontakter
 • Kan analysera texter och göra sammanfattningar

MÄN ser levda erfarenheter av rasism och andra förtryckande strukturer som meriterande och värdefulla. Vi välkomnar sökande av alla kön.

Meriterande kompetens/erfarenheter:

 • Erfarenhet från ideellt engagemang och civilsamhället
 • Erfarenhet av att organisera online-konferenser
 • Språkkunskaper i ryska och/eller spanska

 Övrig information

Praktikplatsen är placerad på MÄNs rikskansli i Stockholm.

Dela det här: