Efter en utdragen förhandling på FN:s klimatkonferens i Dubai kunde världens länder slutligen enas om ett avtal om en övergång från fossila bränslen. Men den gångna veckans debattörer är oense om avtalet faktiskt är tillräckligt. Foto: UNclimatechange. Källa: Flickr.

Aktuell debatt

Vecka 50: Historiskt klimatavtal på COP28 – men flera debattörer är kritiska

Klimatdebatten fortsätter. Förra veckan avslutades förhandlingarna på FN:s klimatmöte COP28 i Dubai, och världen har nu ett nytt klimatavtal. Många är nöjda med avtalet och menar att det är ett historiskt steg i rätt riktning. Andra anser att det inte är tillräckligt. 

För första gången i historien nämns fossila bränslen i skrift i FN:s klimatavtal. I en ledare i Sydsvenskan skriver Jesper Sahlin att avtalet kan ses som ett blygsamt steg i rätt riktning. Trots detta anser han att det är otillräckligt och kommer för sent i förhållande till de nödvändiga åtgärderna. Sahlin betonar vikten av fortsatt handling inför framtiden och påpekar att det inte är dags att slappna av när det gäller klimatfrågor.

– Att närmare 200 länder alls lyckas nå konsensus om en avtalstext är förstås en icke föraktlig prestation. Sett till det enskilda mötet är avtalet, trots kryphål och allt, åtminstone bättre än befarat, skriver han.

Även om formuleringen ”en övergång från fossila bränslen” i avtalet inte är så tydlig som önskat, betraktas överenskommelsen ändå som historisk. I en ledare i Dagens Nyheter skriver Max Hjelm att det kommer att krävas betydande ansträngningar och en ihärdig klimatpolitik för att nå målen.

– Klimatavtalet är klubbat, nu krävs politik. För världen jobbar på övertid, men inte en sådan som ger extra betalt, utan en som bara kostar, skriver han.

Expressens ledarskribent Mimmie Björnsdotter Grönkvist kritiserar det nya avtalet:

– Men när man läser hyllningar av mötet som ”historiskt” för att fossila bränslen, inte bara kol, för första gången nämns i avtalet, känns det lite som att världens länder samlats för att hoppa över en ribba som redan låg på golvet, skriver hon.

Klimatarbetet i Sverige

I en debattartikel i Expressen försvarar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) Sveriges roll som global klimatförebild. Vissa har försökt skapa en bild av att Sveriges position hotas inom klimatarbetet, särskilt i ljuset av åtgärder såsom sänkta bränslepriser. Klimat- och miljöministern hävdar att kritiken huvudsakligen kommer från den sittande regeringens politiska motståndare.

– Vi är ett land som ligger i framkant och redan har kommit långt i vår klimatomställning, både i en internationell kontext och i jämförelse med andra EU-länder, skriver hon.

Pourmokhtaris uttalande har mötts av motstånd. I en ledare i Aftonbladet riktar Fanny Jönsson kritik mot både klimatministern och regeringen. Hon hävdar att klimatministerns regering faktiskt ökar utsläppen och att Sveriges klimatpolitik inte går i rätt riktning.

– Romina Pourmokhtari och regeringen hon sitter i står tyvärr inte på rätt sida när den historien nu skrivs, skriver hon.

Andra debattörer kritiserar också klimatministern. Elin Söderberg (MP), klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet, anser att Sveriges omställning bromsas in och inte längre är ledande med innovativa planer.

– Tyvärr måste jag informera ministern om att bilden av Sverige påverkas av vad Sverige gör, inte av vad ministern säger. Och med Tidöpartierna vid makten gör Sverige fel på nästan alla punkter, skriver hon.

Elin Söderberg fortsätter:

– Det Pourmokhtari behöver göra är att se till att Sveriges nuvarande regering slutar bromsa omställningen och börjar ta ansvar.

COP28

Världen har hoppat över en ribba som ligger på golvet 

Mimmie Björnsdotter Grönkvist, ledarskribent, Expressen 

Klimatomställningen arbetar på övertid – nu krävs förutsägbarhet 

Max Hjelm, ledarskribent, Dagens Nyheter 

Bättre än befarat, ändå för dåligt 

Jesper Sahlin, ledarskribent, Sydsvenskan 

Klimatarbetet i Sverige

Oppositionen har fel – vi är ett föredöme här 

Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister, Expressen  

Pourmokhtaris politik är inte så olik oljelobbyns 

Fanny Jönsson, ledarskribent, Aftonbladet 

Det är inte din förtjänst att Sverige är en förebild 

Elin Söderberg (MP), klimatpolitisk talesperson, Expressen 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: