Expressens ledarredaktion menar att EU har hanterat migrantkrisen i Belarus på rätt sätt, medan miljöpartisten och EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke anser att EU har en moralisk skyldighet att hjälpa flyktingarna. Foto: Canva.

Aktuell debatt

Vecka 46: Splittrade åsikter om EU:s ansvar för migrantkrisen i Belarus

Ett hett ämne i förra veckans debatt var den pågående migrantkrisen vid polsk-belarusiska gränsen. Vissa debattörer betonar vikten av att stå emot påtryckningarna från diktaturen Belarus och att förhindra en upprepning av flyktingkrisen 2015. Samtidigt lyfter andra röster EU:s moraliska ansvar gentemot migranterna.

Expressens ledarredaktion menar att EU har hanterat migrantkrisen i Belarus på rätt sätt. Genom åtgärder som minskad flygtrafik från Mellanöstern till Minsk, press på Irak att hämta hem sina medborgare och ytterligare sanktioner mot Belarus, är budskapet tydligt att man inte tänker ge vika för den belarusiska diktaturens påtryckningar. Samtidigt menar ledarredaktionen att EU hade kunnat agera snabbare och på så sätt minskat det mänskliga lidandet hos flyktingarna, som nu hotas av både hungersnöd och vinterkyla.

Författaren Artur Szulc lyfter fram den polska historien som ytterligare en orsak till varför landets befolkning och ledare är så måna om att inte ge efter för påtryckningarna från Belarus. I Göteborgs-Posten beskriver Szulc hur Polens hårda skydd av sina landsgränser inte enbart kan förklaras av en stark opinion eller politik mot invandring, utan snarare av en djupt rotad vilja att upprätthålla sin självständighet och frihet som stat. Under förra seklets krig och konflikter har den polska nationen kraftigt prövats och omprövats, bland annat genom nydragna landsgränser. De belarusiska flyktingströmmarna blir därför ett säkerhetspolitiskt hot där skydd av landsgränser anses nödvändigt.

EU-parlamentarikern och miljöpartisten Alice Bah Kuhnke anser å sin sida att situationen i Belarus främst är en humanitär fråga. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver hon att EU både har resurser och moralisk skyldighet att hjälpa migranterna.

– Vi kan inte låta unionens oenighet kosta fler människor livet vid gränserna, skriver hon.

Detta är något ledarskribenten Rebecka Bohlin på Dagens ETC håller med om. Hon beskriver det som inhumant att migranterna fastnat i ett läge där Polen inte släpper dem innanför EU:s gränser medan Belarus hindrar dem från att åka tillbaka. 

– Asylansökningar från ett tusentals migranter skulle definitivt vara hanterbart – med en annan politik, skriver Bohlin.

Migrantkrisen vid polsk-belarusiska gränsen

Bygg murar för att stoppa Putin
Ledarredaktionen, Expressen

Artur Szulc: Polens gräns är helig
Artur Szulc, Göteborgs-Posten

“EU kan och bör ta emot flyktingarna”

Alice Bah Kuhnke (MP), Svenska Dagbladet

Rebecka Bohlin: Vi behöver migrationen – om hela Sverige ska leva

Rebecka Bohlin, Dagens ETC

 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: