Flera debattörer uppmanar den nya utrikesministern Tobias Billström (M) att Sverige ska fortsätta gå i bräschen för global jämställdhet. På bild syns han på Almedalsveckan 2018. Foto: Politikerveckan Almedalen. Källa: Flickr.

Aktuell debatt

Vecka 43: Debattörer uppmuntrar utrikesministern att ta kampen för jämställdhet

Den nya regeringens utrikes- och biståndspolitik fortsätter att skapa debatt. Kinas alltmer auktoritära styre och Storbrittaniens nya premiärminister har också väckt reaktioner på svenska debatt- och ledarsidor. 

Den nya regeringen har, tillsammans med Sverigedemokraterna, gett Sveriges utrikespolitik en ny riktning – vilket märks på svenska debatt- och ledarsidor. Representanter från 18 civilsamhällesorganisationer uppmanar den nya utrikesministern Tobias Billström (M) att “ta kampen för global jämställdhet” i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Debattartikeln lyfter att Sveriges historiskt starka röst i dessa frågor globalt behöver fortsätta vara stark – “oberoende av politisk färg”.  

Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige, och Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna, lyfter vad den feministiska utrikespolitiken har resulterat i en debattartikel i OmVärlden. De menar att den nya regeringen gör jämställdhetsarbetet en björntjänst genom att utse ordet ”feministisk” till en röd flagga.

– Det försämrar Sveriges internationella trovärdighet och blir en lek med ord, skriver de.

Även Aftonbladets ledarskribent Susanna Kierkegaard ifrågasätter att de feministiska intressena skulle stå i konflikt med de svenska. Detta efter Tobias Billströms uttalande om ett ökat fokus på svenska och europeiska intressen framför feministisk utrikespolitik.

Även debatten om regeringens biståndspolitik har fortsatt på debatt- och ledarsidorna. Flera debattörer skriver i Svenska Dagbladet att regeringen borde rikta bistånd till familjeplanering i Afrika. I en replik underkänner tre historiker vad de menar är ett ensidigt fokus på att sänka födelsetalen och hänvisar till att befolkningsbistånd på senare år integrerats i större satsningar på kvinnors rättigheter och reproduktiv hälsa. 

Förra veckans debatt innefattade också oro för Kinas allt mer auktoritära styre. Den före detta presidenten Hu Jintao blev bortförd från Kinas kommunistiska partis (KKP:s) senaste partikongress under dramatiska former, vilket Arvid Åhlund, Dagens Nyheter, tolkar som en tydlig politisk signal från Xi Jinping att Kina nu går med raska steg från enpartistat till envåldsmakt. Förra veckan rapporterade också Safeguard Defenders att den kinesiska regeringen har poliskontor utstationerade världen över, däribland Sverige, för att övervaka kineser utomlands.

– Övervaknings- och repressionssamhället har parallellt brett ut sig enormt, skriver Peter Wolodarski i Dagens Nyheter.

Sveriges förändrade utrikespolitik

Får giganten Billström plats i sin nya kostym?

Susanna Kierkegaard, Aftonbladet

”Den nya regeringen gör jämställdhetsarbetet en björntjänst”

Ulrika Grandin, verksamhetschef, UN Women Sverige; Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna 

”Ta kampen för global jämställdhet, Billström”

Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid; Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect; Caroline Björkdahl, ordförande Svalorna Latinamerika; Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan; Ingela Holmertz, generalsekreterare RFSU; Jennifer Vidmo, generalsekreterare ActionAid Sverige; Kerstin Bergå, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen; Lena Sundh, ordförande Operation 1325; Lena Thurang, tf generalsekreterare Läkare i Världen; Lotta Sundelin, verksamhetsledare Svalorna Indien Bangladesh; Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna; Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF; Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige: Mattias Brunander, tf generalsekreterare Diakonia; Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna; Prudence Woodford-Berger, ordförande PRO Global; Malin Flemström, vd The Hunger Project; Ulrika Grandin, verksamhetschef UN Women Sverige, Svenska Dagbladet

Regeringens biståndspolitik

”Använd biståndet till familjeplanering”

Frank Götmark, professor i ekologi, Göteborgs universitet; Nordhild Wetzler, fil kand i biologi, Göteborgs universitet; Malte Andersson, professor emeritus, ekolog, Göteborgs universitet; Carl Wahren, statsvetare, tidigare verksam inom FN, OECD, Sida och IPPF; Karl-Erik Norrman, före detta diplomat, generalsekreterare European Cultural Parliament, Svenska Dagbladet 

”Risker med ensidigt fokus på barnbegräsning i biståndspolitik”

Annika Berg, docent i idéhistoria, Stockholms universitet; Urban Lundberg, docent i historia, Dalarnas högskola; Mattias Tydén, docent i historia, Stockholms universitet, Svenska Dagbladet 

Bistånd till utveckling, inte till utpressning.

Huvudledare, Sydsvenskan

Kinas auktoritära styre

Det kinesiska greppet om världen får inte hårdna.

Huvudledare, Sydsvenskan

 Xi Jinpings styrka gör Kina svagare

Arvid Åhlund, Dagens Nyheter

Sällan har en så stark varning skickats från världens största diktatur

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter 

Får vi historiens slut till slut?

Janerik Larsson, Svenska Dagbladet

Ny premiärminister i Storbritannien

Britterna skulle ta tillbaka kontrollen, men har tappat den totalt

Gunnar Jonsson, Dagens Nyheter

Den brittiska vintern blir lång och hård

Gunnar Pettersson, Dagens Nyheter

Rikare än kungen – nu är han premiärminister

Susanna Kierkegaard, Aftonbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: