Att miljödepartementet kommer läggas ner har debatterats under veckan. Foto: CEphoto, Uwe Aranas. Källa: Wikimedia commons.

Aktuell debatt

Vecka 42: Starka reaktioner efter beslut om nedläggning av miljödepartementet

Förra veckan tillsattes Sveriges nya ministrar och med detta presenterades även nedläggningen av miljödepartementet, något som skapat starka reaktioner runt om i landet. Beslutet kritiseras av Sveriges tidigare klimat-och miljöminister som menar att konsekvenserna kan bli katastrofala för miljöarbetet. 

Från flera håll kommer det starka reaktionerna om att miljödepartementet läggs ned. Världsnaturfonden är en av dem som varit kritiska till nedläggningen. DN:s ledarredaktion beskriver nedläggningen av miljödepartementet som degradering av både klimat och posten som miljöminister samt för klimat- och miljöpolitikens status. I samma artikel beskrivs det hur Världsnaturfonden ifrågasätter huruvida den nytillträdda regeringen står bakom klimatmålen och det klimatpolitiska ramverket.

Peter Wennblad menar på motsatsen och skriver i Svenska Dagbladet att den nya omorganisationen är en bättre lösning. Wennblad menar att närings-, energi-, klimat- och miljöfrågor är så pass sammankopplade att de bör ligga under ett gemensamt departement.  

Per Kågeson skriver i Svenska Dagbladet att Ulf Kristerssons vallöfte om klimatet knappast uppfylls av Tidö-avtalet. Kågeson menar att Tidö-avtalet inte räcker långt i frågan om att “få ordning på klimatet”, utan snarare behandlar kärnkraften och saknar svar på hur avveckling av fossil energi ska ske. I en ledarartikel i Aftonbladet skriver Peter Gustavsson hur vi ofta talar om regnskogen i Amazonas som “jordens lunga”. Gustafsson menar på så vis att frågan om avverkning av regnskogen är en lika viktig fråga för såväl det brasilianska presidentvalet som det svenska, och att Sveriges miljöpolitik behöver ses över när det kommer till den ökade avverkningstakten. 

Samtidigt som nedläggningen av miljödepartementet har diskuterats, har debatten gällande protesterna i Iran fortsatt. Emma Sundkvist skriver i Sydsvenskan att oavsett vad utgången blir av protesterna så har det skapats en feministisk medvetenhet – “En medvetenhet som blir svår för regimen att kväva”. Även Ardavan Khoshnood skriver i Svenska Dagbladet att EU:s nya sanktioner mot regimen i Iran har välkomnats. Det framhävs även i debattartikeln att enskilda länder, inklusive Sverige måste fortsätta göra mer, såsom att begränsa den iranska ambassaden för att stödja det iranska folket. 

Sveriges klimatpolitik

Kristersson kan bli Sveriges Bolsonaro
Peter Gustavsson, Aftonbladet 

Nu avgörs klimatomställningen – då får klimatministern en överrock
DN:s ledarredaktion, Dagens Nyheter 

Högerns beslut att lägga ned miljödepartementet är ett slag i ansiktet 
Per Holmgren, Expressen 

Helt rätt att skrota miljödepartementet 
Peter Wennblad, Svenska Dagbladet 

”Få ordning på klimatet? Detta är inte ens nära”
Per Kågeson, Svenska Dagbladet 

Kristerssons första offer blir feminism och klimat
Anders Lindberg, Aftonbladet

Protester i Iran

”Oavsett utgången av protesterna i Iran skapas nu en feministisk generation.”
Emma Sundkvist, Sydsvenskan 

”Stäng Irans ambassad i Stockholm”
Ardavan Khoshnood, Svenska Dagbladet

Internationellt bistånd

Engagemanget i Sverige behövs
Charlotta Norrby, Svenska Dagbladet

”Ju fler makthavare som inser att långsiktigt utvecklingsbistånd är en investering och inte en kostnad, desto bättre.” 
Martina Hibell, Sydsvenskan 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: