I och med Ukrainakriget hotas miljontals människor i världen av svält, men osäkerheten kring den globala livsmedelssituationen är långt äldre än kriget, menar Dagens Nyheters ledarredaktion. Foto: Dennis Jarvis. Källa: Wikimedia Commons.

Aktuell debatt

Vecka 21: Stundande svältkatastrof engagerar debattörer

En stundande svältkatastrof stod högt på agendan på debatt- och ledarsidor under förra veckan. Framförallt framhölls Rysslands blockader av hamnar i Ukraina som ett hot mot den globala matförsörjningen. 

Dagens Nyheters ledarredaktion varnar för att vi kan vara på väg mot en världssvält. De menar att det ekonomiska nätverk som går ut på att vissa länder producerar mat som exporteras och föder en befolkning i andra länder har utvecklats på ett olyckligt sätt”. De pekar ut klimatföndringarna, jordbruk av monokulturer och koncentrationen av spannmålshandel i ett fåtal företags händer som faktorer som förvärrar situationen.

Ledarredaktion menar även att Rysslands invasion av Ukraina, och framförallt Rysslands blockad av ukrainska hamnar riskerar att ytterligare öka svälten i världen, då ukrainska veteskördar i förvar riskerar att ruttna. Ledarredaktionen argumenterar därför för att den globala livsmedelshandeln måste bli mer varierad, få större marginaler och att handeln över landsgränser måste skyddas.

Svenska Dagbladets ledarsida skriver även Patrik Oksanen om hur Rysslands anfallskrig mot Ukraina riskerar att ytterligare försvåra den globala svältkrisen. Detta på grund av att både Ukraina och Ryssland innan invasionen var två av världens stora veteexportörer. Oksanen skriver också om hur Rysslands blockad av hamnen i Odessa i Ukraina hindrar fartyg från att lämna och därför ytterligare försvårar exporten av vete.

Tidigare i veckan skrev även Peter Wennblad på Svenska Dagbladets ledarsida om en stundande global svältkris. Även Wennblad framhåller blockaden av hamnen i Odessa som ett stort hot mot världens matförsörjning och argumenterar därför för att EU och dess medlemsländer måste göra allt i sin makt för att underlätta landtransporter över den ukrainska gränsen.

– Genom att exempelvis att suspendera krav på dokumentation och administration kan vi undvika en katastrof, även om svältkrisen är oundviklig, skriver Wennblad.

Fattigdom i världen

Som ett svar på en tidigare debattartikel av Oxfam i Aftonbladet skriver Johan Norberg i en debattartikel att det är tröttsamt att skylla svältkriser på miljardärer. Omfördelning och beskattning av de mest förmögna menar Norberg är en trött gammal käpphäst” och menar istället att rika entreprenörer har byggt och investerat i framgångsrika företag som skapar jobb och tillväxt.

Detta besvarades med en slutreplik av Suzanne Standfast och Hanna Nelson från Oxfam i Aftonbladet. Standfast och Nelson uppmanar till en levande debatt om lösningar och framhåller framförallt omfördelning och en högre beskattning av världens allra mest förmögna som en möjlig sådan. De enorma vinster som under de senaste åren har hamnat i händerna på några få skulle kunna minska lidandet i världen avsevärt, menar debattörerna och hänvisar till Oxfams årliga ojämlikhetsrapport.

Hanteringen av ökad fattigdom

Tröttsamt att skylla svälten på miljardärer

Johan Norberg, Aftonbladet

Att beskatta de allra rikaste mer än rimligt

Suzanne Standfast & Hanna Nelson, Aftonbladet

Ukrainakrigets globala påverkan

Vi kan ännu stoppa matkatastrofen

Peter Wennblad, Svenska Dagbladet

Vi kan vara på väg mot världssvält

DN:s ledarredaktion, Dagens Nyheter

v blockaden av Odessa – rädda liv i Afrika

Patrik Oksanen, Svenska Dagbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: