För att skydda kurderna i Syrien vill Grön ungdom att en FN-trupp går in i området, under svensk ledning. Foto: Taylor Mohr

Aktuell debatt

Samstämmiga röster för ett internationellt agerande mot Turkiet

Debatten om Turkiets offensiv i Syrien har varit fortsatt intensiv den här veckan. Ett flertal opinionsbildare har uttalat sig om både FN:s och EU:s ansvar, samt att Sverige bör ta tydlig ställning för att skydda kurderna. Men det finns även röster som tycker att bilden av konflikten är missvisande.

Grön ungdom skriver i Aftonbladet att det är omvärldens skyldighet att försvara kurderna som har kämpat mot terroristorganisationen Daesh. De menar att säkerhetsrådet, i linje med deras grundläggande uppgift att upprätthålla och försvara internationell fred, bör agera för att skydda kurderna.

Vi vill se en fredsbevarande FN-trupp under svensk ledning, både med uppdraget att säkra området från turkisk invasion, men också för att säkra att Daesh inte får ny kraft”, skriver Grön Ungdom.

Det har även framförts kritik mot EU, bland annat från Liberala ungdomsförbundet. De skriver i Svenska Dagbladet att EU bör agera mot Turkiet, dels genom att riva upp migrationsavtalet som 2016 slöts mellan de två parterna, dels genom att införa vapenembargo och hårda sanktioner mot Turkiet.

“Respekterar man inte internationell rätt eller mänskliga rättigheter ska det svida ekonomiskt”, skriver Liberala ungdomsförbundet.

EU:s utrikesministrar skriver i ett gemensamt uttalande att de är överens om att ”fördöma Turkiets militära agerande som allvarligt underminerar stabiliteten och säkerheten i hela regionen”. Det har dock ännu inte framförts några konkreta åtgärder.

Även Sveriges regering har valt att ta ställning i frågan och har, med stöd av riksdagen, beslutat att driva ett vapenembargo mot Turkiet. Turkiets Stockholmsambassadör är besviken över detta, och menar att omvärlden har missuppfattat situationen och Turkiets intentioner.

Debattören och Syrienkännaren Yasir Al-Sayed Issa tycker också att situationen delvis framställs på ett missvisade sätt. Han skriver i Svenska Dagbladet att det är viktigt att skilja på den kurdiska civilbefolkningen och de kurdiska styrkorna. De senare, skriver Yasir Al-Sayed Issa, är “skyldiga till omfattande krigsbrott”, enligt en rapport från Amnesty International.

Sveriges Riksbanks pris till Alfred Nobels minne går i år till Esther Duflo, Abhijit Banerjee och Michael Kremer. De tre forskarnas arbete undersöker vilka åtgärder som är mest effektiva för att bekämpa global fattigdom. Detta blir väldigt aktuellt just nu med tanke på den pågående debatten om det svenska biståndets legitimitet.

”Årets ekonomipris är en gudagåva till biståndet”, skriver Gunnar Wetterberg i Expressen.

Turkiet och Syrien

Låt Sverige leda FN-trupp mot Erdogan
Aida Badeli och David Ling, Aftonbladet

EU:s tomma ord om Turkiet har ett pris
Ledarredaktionen, Dagens Nyheter

Europas flyktingsamarbete med Turkiet måste upphöra
Amineh Kakabaveh, Dagens ETC

”Kurdiska gerillan är inga hjältar i Syrien”
Yasir Al-Sayed Issa, Svenska Dagbladet

Rekordökning av svenskt krigsmateriel till Turkiet
Adrian Sadikovic, Svenska Dagbladet

”Hög tid att granska Sveriges Syrienbistånd”
Patrik Paulov, Svenska Dagbladet

Flickors rättigheter

”Sverige behöver fortsätta stå upp för flickors rättigheter.”
Mariann Eriksson, Sydsvenskan

Bara i dag blir 33 000 flickebarn bortgifta
Silvia Ernhagen, Aftonbladet

Nobels ekonomipris

Priset slår rakt ner i biståndsdebatten
Gunnar Wetterberg, Expressen

Pristagarna visar hur man får någonting gjort i kampen mot fattigdomen
Martin Liby Troein, Dagens Nyheter

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: