”Klimatförändringar innebär i praktiken vattenförändringar”, skriver debattörer i samband med Världsvattendagen som var den 22e mars.

Aktuell debatt

Klimatfrågan handlar också om en global ojämlikhet

Under den senaste veckan har miljö och klimat varit ett populärt debattämne, tillsammans med bland annat Världsvattendagen och att svensk handel kan främja mänskliga rättigheter. Några debattörer har särskilt lyft hur klimatförändringarna orättvist drabbar redan utsatta grupper hårdast, men också hur en global ojämlikhet påverkar lösningar och aktuell klimatpolitik.

I efterdyningarna av ungas klimatstrejk för snart två veckor sedan fortsätter klimatet att vara ett populärt debattämne i svenska medier. Bland annat skriver FN:s generalsekreterare António Guterres i Svenska Dagbladet att skolstrejkerna runt om i världen bör inspirera världsledarna inför kommande klimattoppmöte i New York i september, då det existerande Parisavtalet för att minska utsläppen är ”meningslöst utan ambitiösa åtgärder”. Samtidigt skriver Johan Ehrenberg i Dagens ETC att problemet med den rådande klimatpolitiken inte är att det inte existerar tekniska lösningar – då exempelvis de första solcellerna var färdigutvecklade redan på 70-talet – utan snarare att vi har ett globalt ekonomiskt system där några få tjänar stora pengar på sådant som det ohållbara livsmedelssystemet eller slit- och släng-konsumtionen. ”Ja, vi lever i 1-procentarnas värld”, skriver han.

”Klimatförändringar innebär i praktiken vattenförändringar”, skriver Jan Eliasson, Parul Sharma och Cecilia Chatterjee-Martinsen på SVT Opinion i samband med Världsvattendagen (22e mars). De betonar att det är de allra fattigaste samhällena, som bidragit minst till klimatutsläppen, som också drabbas hårdast när det kommer till vattenfrågan. De skriver också att vattenbrist är en riskfaktor för konflikt och att Sverige bör ta ansvar för att minska sitt vattenavtryck, då mycket av det som svenskarna konsumerar har importerats och producerats med vattenresurser i länder där det är en bristfråga.

I övrigt skriver Peter Sundborg att den växande ekonomiska ojämlikheten, samt minskat demokratiskt utrymme, ligger bakom det ökade motståndet runt om i världen i form av demonstrationer och strejker. Utöver det skriver Maria Rankka i Svenska Dagbladet att handel kan bistå diplomati och utrikespolitik i att främja mänskliga rättigheter och att svenska företag därför inte blint bör bojkotta vissa marknader. Däremot skriver flertalet organisationer i Dagens Nyheter att svensk och västerländsk handelspolitik mot Kina måste ta hänsyn till situationen för landets utsatta minoriteter. ”Handeln mellan Kina och Väst har ökad nio gånger de senaste tjugo åren, men människorättssituationen har inte förbättrats”, skriver de.

Miljö och klimat

”Skolstrejkerna för klimatet bör inspirera oss alla”
António Guterres, Svenska Dagbladet

”All teknik för att rädda klimatet är redan här”
Johan Ehrenberg, Dagens ETC

”Våra hav är i kris – de behöver ett Paris-avtal”
Frode Pleym och Frida Bengtsson, Svenska Dagbladet

Världsvattendagen

”Rent vatten är en ödesfråga för mänskligheten”
Jan Eliasson, Parul Sharma och Cecilia Chatterjee-Martinsen, SVT Opinion

”Vatten som en mänsklig rättighet – mer än ren överlevnad”
Sofie Hellberg, Gustav Aldén Rudd och Peter Johansson, Dagens ETC

Civilsamhället

”Vi går mot en tid av mer motstånd”
Peter Sundborg, Dagens ETC

Svensk handelspolitik

”Handel slår ofta diplomati och utrikespolitik”
Maria Rankka, Svenska Dagbladet

”Kina måste respektera de mänskliga rättigheterna”
Flertalet organisationer, Dagens Nyheter

Iran

”Sverige måste sluta stötta Irans brutala regim”
Mojtaba Ghotbi, GP

Global hälsa

”Världens dödligaste infektionssjukdom – en doldis på folkhälsoagendan”
Flertalet organisationer, OmVärlden

 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: