Save the planet

Vänstern vill se klimatsäkrade städer som en åtgärd för att rädda klimatet. Foto: Canva.com.

Aktuell debatt

Kan Sveriges bistånd bli mer effektivt?

Efter att budgetpropositionen 2021 presenterats har det diskuterats flitigt om hur Sveriges bistånd kan förbättras och om klimatfrågan borde prioriteras mer. Mänskliga rättigheter i Belarus och Myanmar har även lyfts under veckan.

Budgetpropositionen för 2021 presenterades nyligen där cirka 52 miljarder avses gå till bistånd. Sveriges internationella bistånd är exponerat för flera risker, främst finansiella och kostnader som kan minska effektiviteten i biståndet.

Relaterat till budgetpropositionen argumenterar Nooshi Dadgostar (V) och Ulla Andersson (V) i DN, att regeringen borde prioritera klimatet mer i budgeten. De föreslår framförallt att städer ska klimatanpassas. De vill se fyra miljarder per år till klimatanpassade och jämlika städer och satsa på energieffektiva investeringar.

I en artikel i SVD föreslår Jan Petterson, kanslichef för EBA (expertgruppen för biståndsanalys) och Númi Östlund, utredningssekreterare på EBA, tre åtgärder för hur man kan göra biståndet mer effektivt. Det handlar bland annat om att regeringen behöver kommunicera tydligare hur stora förändringar i budgeten ska hanteras för att öka förutsägbarheten i framtida biståndsbudget. Det handlar även om att se till de verktyg som finns för att minska valutariskerna i biståndet, till exempel myndigheten Riksgälden. Svenska banker föreslås även bli involverade i arbetet med att se till att svenskt bistånd når fram till dess mottagare. Författarna skriver:” säkerställa ett maximalt värde på varje biståndskrona blir därför viktigt – varje öre måste bidra. Att påvisa effekterna av biståndet är också viktigt för att få allmänhetens fortsatta stöd för ett ambitiöst bistånd.”

På andra håll i världen hittar vi bland annat analys om mänskliga rättigheter Myanmar. Forskaren, Niklas Foxeus, skriver om de första vittnesmålen från deserterade soldater i Myanmar gällande brott mot mänskliga rättigheter som återkommande förnekats av landets ledare Aung San Suu Kyi, armen och landets media. Men Foxeus ställer sig tveksam till huruvida uppgifterna kommer att bidra till någon skillnad framöver. ”Troligen kommer uppgifterna från de deserterade soldater inte röna mycket uppmärksamhet i Myanmar”, skriver han

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om Sveriges roll i världen.

 Bistånd

”Så kan Sveriges bistånd bli mer effektivt”

Jan Petterson & Númi Östlund, Svenska Dagbladet

Hur kan svenska myndigheter göra större skillnad för biståndet?

Numi Östlund, Utvecklingsmagasinet

Orimligt att lägga dubbelt så mycket pengar på biståndet som på polisen

Hans Wallmark, Magdalena Schröder & Hans Rothenberg, Göteborgs-Posten

Klimat

Klimaträttvisa i stället för regeringens skattesänkningar

Nooshi Dadgostar & Ulla Andersson, Dagens Nyheter

Norden måste gå samman – bilda allians för klimatet

Johanna Sandahl, Håkan Wirtén, Harri Hölttä & Troels Dam Christensen, Expressen

Moderaterna måste sluta sabotera svensk klimatpolitik

DN’s ledarredaktion, Dagens Nyheter

Mänskliga rättigheter

Den selektiva svenska solidariteten

Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

Buddhister i Myanmar fortsätter förneka brott mot mänskligheten

Niklas Foxeus, Utvecklingsmagasinet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: