Flyktingläger i västra Burma

De rohingyer som är på flykt i Burma är i stort behov av humanitärt stöd. Foto: DFID Burma (CC BY-SA 2.0)

Aktuell debatt

Debattörer efterlyser akut humanitär hjälp i Jemen och Myanmar

I veckans debatt uppmärksammas två aktuella konflikter som kallar på akut internationellt humanitärt stöd – kriget i Jemen och förföljelsen av rohingyer i Myanmar. Dessutom diskuteras det svenska biståndet till Tanzania och flera hot mot kvinnors rättigheter.

Kriget i Jemen och förföljelsen av rohingyer i Myanmar är i stort behov av det internationella samfundets stöd i tider av svår humanitär katastrof, skriver flera debattörer. I Jemen står civilbefolkningen snart inför en svältkatastrof – sjukhus och infrastruktur attackeras, hamnar och flygplatser blockeras och över en miljon har drabbats av en koleraepidemi förra året.

Margareta Wahlström, ordförande för Röda Korset, kräver att omvärlden gör mer och att internationell humanitär lag respekteras av samtliga inblandade parter. Trots att Röda korset och Röda Halvmånen är på plats skriver Wahlström att ”den hjälp som vi och andra humanitära organisationer ger är långt ifrån tillräcklig och kommer aldrig att kunna lösa den humanitära krisen”.

Socialdemokraten Anders Österberg är dock skeptisk mot att Wahlström – i ett försök att poängtera den humanitära katastrofens akuta karaktär – utryckt att ”det är lovande att fredssamtal planeras i Sverige den närmaste månaden, men att komma till förhandlingsbordet räcker inte ”. I en debattartikel i Aftonbladet svarar Österberg och skriver: ”Jag är helt övertygad om att förutsättningen att komma från konflikten till en lösning är just att inleda samtal mellan parterna”.

Även i Myanmar är den humanitära situationen svår. Där pågår ett folkmord mot minoritetsgruppen rohingyer. Dorothy Sang på hjälporganisationen Oxfam skriver i dagens ETC att 2 300 personer nu har skickats tillbaka till Myanmar från flyktinglägren i Bangladesh. Beslutet att skicka tillbaka flyktingarna har kritiserats av FN. Sang uppmanar det internationella samfundet att verka för att rohingyernas rättigheter garanteras och att skyldiga ställs inför rätta.

Även Tanzania har varit på tapeten den senaste veckan. Det råder delade meningar om det svenska biståndet till landet, där det demokratiska utrymmet minskat och homosexuella förföljs allt mer. Miljöpartisten Annica Hjerling skriver i Expressen att utvecklingen är oroväckande men försvarar dock ett fortsatt svenskt bistånd. ”Om Sverige skulle dra tillbaka allt bistånd till Tanzania nu, överger vi HBTQI-personer, MR-aktivister, journalister, kvinnor och flickor i en mycket utsatt situation”, skriver hon.

DN:s ledarredaktionen vill däremot ompröva det svenska biståndet ”till detta land och till alla andra förtryckarregimer”.

Även kvinnors rättigheter har uppmärksammats under veckan som gått. I en ledare i Aftonbladet skriver författaren Pernilla Ericson om hotet som aborträtten står inför i flera delar av världen. Hon berättar om sitt möte med Teodora del Carmen Vásquez, som drabbades av missfall men dömdes till 30 års fängelse för anklagad abort i El Salvador. ”Omvärlden måste få höra om orättvisorna vi är utsatta för,” citeras Vásquez av Ericson.

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, skriver att ”Världens kvinnorättsförsvarare är under attack.” och kallar på Sverige för att pressa ”regimer som inte skyddar kvinnorättsförsvarare”. Amineh Kakabahev, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, skriver i Svenska Dagbladet att hon vill se ett globalt förbud i FN för surrogatmödraskap, då det enligt henne är att använda kvinnans kropp som handelsvara.

Krav på omvärldens stöd för två akuta humanitära katastrofer

”Jo, samtal är lösningen på konflikten i Jemen”
Anders Österberg, Aftonbladet

”Folket i Jemen svälter ihjäl- vi måste agera”
Margareta Wahlström, Aftonbladet

”Tvinga inte tillbaka rohingyer till förtryck”
Dorothy Sang, ETC

Svenskt bistånd till Tanzania

”Vårt bistånd hjälper HBTQI-personerna”
Annica Hjerling, Expressen

”Skattepengar ska inte gå till att förfölja homosexuella”
Ledarredaktionen, Dagens Nyheter 

Aktuella hot mot kvinnors rättigheter och organisering

”Håll i aborträtten med allt ni har”
Pernilla Ericson, Aftonbladet

”Kakabaveh: Förbjud surrogatmödraskap”
Amineh Kakabahev, Svenska Dagbladet

”Världens kvinnorättsförsvarare är under attack”
Petra Tötterman Andorff, Sydsvenskan

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: