Minnesplatsen för offren i Srebrenica.

Vi behöver minnas historien för att stoppa dagens hot mot demokratin, skriver Anders Lindberg i Aftonbladet. Här är en minnesplats efter massakern i Srebrenica i Bosnien 1995. Foto: Jolle Visset (CC BY 2.0)

Aktuell debatt

Ärr från förr ger hot mot demokratin idag

Den gångna veckans debatt sprider sig oroligt mellan flera områden som relaterar till den globala utvecklingen – från miljöfrågor i internationell handel till antibiotikaresistens. Men det som dominerar debatten är frågor som knyter samman ärr från förr och samtidens hot mot demokrati och mänskliga rättigheter.

Med minnet av kristallnatten för 80 år sedan drar flera debattörer kopplingar till dagens utveckling. Olle Katz, ordförande i Judar för Israelisk-Palestinsk fred, och Lisa Granér, vittne till judeförföljelserna i Wien, använder fylliga miljöbeskrivningar som målar upp de antisemitiska hemskheterna under andra världskriget. De vädjar nu till folket att vara stöttepelare för ett demokratiskt, jämlikt och öppet samhälle. ”Se klart och agera, annars är Kristallnatten här igen”, skriver de.

Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg skildrar kriget i Bosnien under 1990-talet för att belysa faran i de ökade nationalistiska krafterna runt om i världen. Historiens kvot av massmord, förföljelser och sexuella övergrepp skapar grunden till samtidens hot. ”Men nationalisterna är för sin framgång beroende av att vi glömmer deras historia och idéernas konsekvenser”, skriver han.

Även Anna Lindenfors på Amnesty International och Ingrid Lomfors på Forum för levande historia är oroade över de mänskliga rättigheterna. De uppmanar Sveriges nästa regering till fortsatt stöd för kvinnors rättigheter och aborträtt runt om i världen. Detta efter att Teodora del Carmen Vásquez från El Salvador besökt Sverige. Hon har nämligen suttit fängslad i tio år för abort, efter att ha fött ett dödfött barn.

Representanter från We Affect Latinamerika hakar på samma tema och vill öka det svenska stödet för mänskliga rättigheter i Latinamerika – när andra aktörer stryper sitt stöd.

Jesper Bengtsson, chefredaktör för Tiden Magasin, funderar också på hur svenskt bistånd kan stödja mänskliga rättigheter runtom i världen. Men i stället för att förespråka mer stöd ifrågasätter han biståndet till Tanzania. Detta efter att myndigheterna i landet har skapat en specialstyrka som ska leta upp och döma homosexuella.

”Det är orimligt att strypa allt bistånd. Men när politiska ledare i ett land börjar tala om guds vrede mot homosexuella är det ändå dags att se över dess inriktning”, skriver Jesper Bengtsson.

Bland de oberoende skribenterna finns en röd tråd: från flera håll finns hot mot människan, något som måste hanteras genom ett globalt engagemang.

Ärr från förr

Antisemitismen kryper allt närmre oss
Olle Katz och Lisa Granér, Göteborgs-posten

Blunda inte ännu en gång för antisemitismen
Olle Katz och Lisa Granér, Dagens ETC

Se upp för gammalt judehat i ny kostym
Ledarredaktionen, Expressen

Allt var planlagt, ord våldtäkter, massgravar – allt
Anders Lindberg, Aftonbladet

Samtida hot mot mänskliga rättigheter

Hon födde ett dött barn – fick 30 års fängelse
Anna Lindenfors och Ingrid Lomfors, Aftonbladet

Sätt press på Tanzanias regim
Jesper Bengtsson, Göteborgs-posten

Slutreplik: samarbete måste bygga på dialog om grundläggande frågor
Luis Larrea, OmVärlden

Sverige måste stå upp för migranterna i karavanen
Nina Larrea och Liinu Diaz Rämö, Dagens ETC

Turkiets hyckleri kring Khashoggi lyser igenom
Viktor Lundquist, Svenska Dagbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: