Läkarmissionen / LM International

Om organisationen

Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld. Läkarmissionens primära målgrupp är kvinnor och barn i utsatthet och vi genomför internationellt utvecklingsarbete och humanitärt bistånd i ett trettiotal länder. Vi arbetar främst i Afrika och Latinamerika, men även i östra Europa och MENA. Vi har egna internationella kontor och samarbetar även med lokala partner. Läkarmissionen är en politiskt och religiöst obunden organisation, och de mänskliga rättigheterna ligger till grund för allt vårt arbete.

Vad innebär praktiken?

Vi söker en driven praktikant till Generalsekreterarens stab på Läkarmissionens globala huvudkontor i Stockholm för att stödja vårt externa opinionsarbete och presskommunikation. Som ett led i Läkarmissionens strategi förstärker vi opinionsarbetet för att bli en betydande aktör i samhällsdebatten. Ditt uppdrag blir opinionsbildning och extern strategisk kommunikation i Sverige och globalt.
I praktiktjänsten ingår bland annat att stödja vår Global PR and Media Relations Officer i arbetet med:
– att samordna och planera proaktiv press- och mediekommunikation och svara på inkommande medieförfrågningar.

– att producera nyheter och innehåll till olika kanaler, inklusive svenska och internationella traditionella nyhetsmedier och sociala medier för våra globala landskonton.

– att planera och koordinera event kopplat till vårt externa opinionsarbete.
– bistå med presstöd under Generalsekreterarens internationella resor
– politiskt bevaka de regioner och landskontexter som är av särskild strategisk vikt
– att i nära samarbete med kommunikationsavdelningen planera och genomföra strategiskt opinionsarbete, såväl på daglig basis som i form av större externa satsningar i internationell media samt i de länder där Läkarmissionen har region- och landkontor
– medieträna Generalsekreterare, chefer och tjänstemän som har regelbundna mediekontakter.
Önskvärd kompetens/erfarenhet
– Tidigare erfarenhet av pressarbete och PR.
– Analytisk och kommunikativ förmåga, lätt för att samarbeta och ansvarstagande.
– Trivs att arbeta i högt tempo med ett positivt synsätt och förmåga att se möjligheter för att nå våra mål.
– Intresse för utvecklingspolitik och policy- och påverkansarbete inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och/eller global utveckling.
– Säker skribent med viss erfarenhet av att skriva både pressmeddelanden, innehåll till sociala medier och nyhetstexter.
– Foto- och teknik-vana
– Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
– Digital kompetens
– En relevant akademisk examen för svenskt utvecklingssamarbete och/eller global utveckling
– Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
– Goda kunskaper i franska.
– Kunskaper i övriga språk som spanska, portugisiska, arabiska och swahili är en tillgång men ej ett krav.
– Är en säker skribent som har erfarenhet av att skriva både pressmeddelanden, innehåll till sociala medier och nyhetstexter
Meriterande kompetens/erfarenhet
-Tidigare utlandserfarenhet inom Östeuropa och/eller Afrika.
-Erfarenhet av att ha arbetat i, eller ideelt engagemang inom, en politiskt styrd organisation.
-Kunskaper i övriga språk som franska, spanska, portugisiska, arabiska och swahili. –
Övrig information
Du är strukturerad och kan hantera många kommunikationsfrågor samtidigt och snabbt göra omprioriteringar.
Du är van vid att bygga nätverk och skapa förtroendefulla relationer. Som person har du ett positivt förhållningssätt och är samarbetsinriktad. Vidare är du flexibel i ditt arbetssätt, och kan anpassa nyhetsmedia och extern strategisk kommunikation till olika målgrupper.
Dela det här: