FUF-korrespondenterna

Självmord bland unga måste bli färre

Varje år begår 800 000 människor i världen självmord och mångdubbelt fler försöker ta sina liv. Kazakstan, ett land i Centralasien som få svenskar vet något om och som upptar en yta lika stor som hela Västeuropa, är enligt Världshälsoorganisationen WHO ett av de länder där det begås flest självmord bland barn och unga i hela världen.

Kazakstan var länge en Sovjetrepublik och förklarade sig självständig efter Sovjetunionens fall 1991. Tack vare naturresurser i form av olja och gas fick många kazakstanier snabbt en högre livsstandard. Men Kazakstan dras, likt många andra länder i regionen, med det sovjetiska arvet i form av utbredd korruption och auktoritärt styrelseskick. Förekomsten av självmord bland vuxna sjönk i takt med att välståndet ökade, men bland unga kazakstanier är självmordsfrekvensen hög.

Studier gjorda i samarbete med FN:s barnfond Unicef visar att de främsta orsakerna till att unga kazakstanier väljer att begå självmord beror på problem hemma eller i skolan, depression och ångest samt att barn och unga upplever att vuxna inte bryr sig om eller orkar lyssna på dem. Kazakiska myndigheter är medvetna om situationen och har de senaste åren vidtagit flera åtgärder. 2017 inrättades bland annat en hjälplinje dit barn och unga kan ringa anonymt för att få hjälp och stöd.

Självmord är ett globalt problem, speciellt i unga åldrar. Länder som Kazakstan förändras i snabb takt vilket medför risk för att klyftor uppstår i samhället, speciellt mellan städer och landsbygd. Makthavarna i Kazakstan behöver därför agera i tid och hjälpa barn och unga som mår dåligt. Man behöver ta problemet på allvar och våga börja tala öppet om psykisk ohälsa, ett ämne som fortfarande är stigmatiserat i många forna Sovjetstater.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: