Konstnärsnämnden – ArtNexus

Om organisationen

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. Konstnärsnämnden jobbar för att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som riksdagen och regeringen har beslutat om, till exempel Agenda 2030. Konstnärsnämnden bevakar även konstnärsfrågorna inom Norden, EU och på internationell nivå. På Konstnärsnämnden arbetar ca 35 medarbetare och våra lokaler ligger på Söder i Stockholm.

Vad innebär praktiken?

Annonsen gäller för två placeringar hos Konstnärsnämnden.

Konstnärsnämnden söker dig för en arbetsplatsförlagd praktik på heltid  under dina studier inom samhälls- eller beteendevetenskap. Vi kan erbjuda dig en praktikplats där du kommer att arbeta i ett litet team för att bidra till en utmanande, lärorik och arbetsintensiv process under våren 2022. Som praktikant kommer du att stödja ett helt nytt internationellt program, ArtNexus, på Konstnärsnämnden i samverkan med Sida, Sveriges ambassader och dussintal framstående svenska myndigheter/aktörer inom kultur och konst, och genomförande i två partnerländer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

– Åta sig analysarbete (tex konflikt- eller jämställdhetsanalys)
– Delta i programplanering och genomförandearbetet.
– Förbereda forsknings- och bakgrundsmaterial.
– Administrativt/assisterande arbete, som mejlhantering på svenska och engelska, arbete i Excel, söka och ta fram information online.
– Mötesanteckningar och beredning av andra texter på engelska och svenska.
– Ha kontakt med svenska och internationella aktörer via mejl och telefon.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

– Mycket goda skrivfärdigheter på svenska och engelska
– Samarbetsvillighet och teamkänsla
– Analytiskt tänkande
– Flexibilitet, snabbtänkthet och förmåga att arbeta mot snabba deadlines
– Tydlig kommunikation i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Du får gärna vara intresserad av internationella relationer/frågor samt även freds- och konfliktfrågor.

Dela det här: