Praktikplatsbanken

Höstterminen 2019: skicka in din ansökan innan 1 mars för att ha chans att matchas mot samtliga praktikplatser, därefter tillsätts platserna löpande.

Visar 36 till 40 av totalt 40 resultat.

Sida – Stödenheten för Rättvisa och Fred

Om organisationen Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan tre kontor  i Sverige samt ute i fält där Sida i 33 länder  i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika  bedriver utvecklingssamarbete. Sidas […]

8 februari, 2019

Sida – Enheten för mänskliga rättigheter och demokrati

Om organisationen Biståndsmyndighet. Enheten för mänskliga rättigheter och demokrati (DEMO) har ansvar för att genomföra strategier som gäller insatser för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer och hanterar omkring 910 mkr per år. Enhetens portfölj innehåller idag avtal med ca 70 genomförande partners. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska civilsamhällesorganisationer och partinära organisationer. […]

8 februari, 2019

FCG Swedish Development AB

Om organisationen FCG Sweden is a Swedish consultancy firm and training organisation and the focus of our work lies on capacity building and institutional development in the global south. We gain our work mostly through public procurement and the projects are commissioned by donor organisations such as Sida, the World Bank, the European Union, UN […]

8 februari, 2019

Expertgruppen för biståndsanalys

Om organisationen Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en statlig kommitté under Utrikesdepartementet med uppdrag att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så sätt utveckla biståndet och bygga upp en långsiktig kunskapsbas av hög kvalité. EBA samarbetar med forskare och andra experter för att långsiktigt förbättra det svenska biståndet. EBA består av en […]

8 februari, 2019

Nordic Consulting Group – NCG Sweden AB

Om organisationen NCG arbetar med bistånd/utveckling i hela världen, och finns i Danmark, Norge, Sverige och Uganda. NCG Sweden grundades 1991 med fokus på en hållbar och social utveckling. Vi arbetar med miljö, mänskliga rättigheter, SMEs, och socioekonomisk utveckling. Sedan 2011 har vi mer fokus på jämställdhets uppdrag. Vi har haft Sidas gender help-desk sedan […]

8 februari, 2019