Intervju med Ronja

Hej Ronja Bäckström, programansvarig för Praktikantprogrammet!

Ansökan till FUF:s Praktikantprogram inför vårterminen 2023 är nu öppen. Hur ser trycket ut på årets ansökan? 

Vi ser att intresset för programmet ökar, vilket är väldigt kul men det gör också att konkurrensen ökar. Därför är det viktigt att tänka igenom hur du skriver din ansökan.  

Vad är då bra att tänka på när man skriver sin ansökan, har du några tips? 

Två frågor att utgå från när du skriver din ansökan är dels vad ditt mål är med praktiken, dels vad kan du bidra med.  

På den första frågan kan du tänka kring vad du vill få ut av praktiken och försöka lyfta fram det i ansökan, till exempel att du vill få erfarenhet av myndighetsarbete, att du vill arbeta med påverkansarbete eller fördjupa dina kunskaper om mänskliga rättigheter.  

Den andra frågan svarar du på genom att lyfta fram dina erfarenheter, kunskaper och intressen, kanske är du en skicklig kommunikatör, en fena på projektledning eller har kunskaper inom ett specifikt språk, område eller geografisk kontext. Läs i annonserna vad som efterfrågas och motivera hur praktikplatsen kommer gynnas av att välja dig.   

Under den här tiden brukar jag få väldigt många frågor om programmet och ansökan. Vi har därför sammanställt våra bästa tips här! 

Vem kan söka till programmet, vilka krav finns det? 

Du behöver vara inskriven på en praktikkurs på 30 hp vid ett svenskt universitet eller högskola eller motsvarande vid svensk yrkeshögskola eller Arbetsförmedlingen. Observera att du inte behöver vara inskriven vid ansökningstillfället, men viktigt att du avser vara det under kommande termin.

För att söka behöver du också vara medlem i FUF. Ett medlemskap i FUF ger dig, utöver möjligheten att söka till praktikantprogrammet, även inbjudningar till spännande event och utbildningar. Med ditt medlemskap stöttar du också FUF:s arbete med att bedriva debatt och engagemang för globala frågor så som klimatkrisen, mänskliga rättigheter eller fred och konflikter i världen.

Vilka inriktningar finns det inför vårterminens praktikantplatser? 

Vi har 45 platser och de återfinns på myndigheter, organisationer och företag som jobbar med global hållbar utveckling. Mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor, demokrati och miljöfrågor är några av de inriktningar som återfinns, för att bara nämna några! 

Vilka profiler efterfrågas? 

Många av placeringarna efterfrågar erfarenhet av kommunikation- och påverkansarbete. Även erfarenheter och intresse för projektledning och forskning lyfts fram av flera. Språkkunskaper, utöver engelska, är också meriterande för många platser så lyft gärna det i både CV och ansökningformulär.  

Men vad innebär det egentligen att vara en praktikant genom FUF, hur skiljer det sig från en “vanlig” praktik? 

Som praktikant genom FUF ingår du i en härlig grupp av likasinnade som också vill arbeta för en mer rättvis och hållbar värld. FUF vill vara en brygga mellan studier och arbetsliv. Därför erbjuds praktikanterna utöver den praktiska arbetslivserfarenheten även kompetensutveckling och ett stort nätverk. Detta sker genom bland annat utbildningstillfällen, studiebesök och mingelträffar. 

Okej, slutligen, vad händer efter sista ansökningsdagen 2 oktober? 

Efter sista ansökningsdag går jag igenom ansökningar och matchningsarbetet påbörjas. Är du aktuell för en placering kommer du få en förfrågan via mejl som du behöver svara på för att bli rekommenderad vidare till den organisationen som du matchats mot. Därefter tar organisationen över rekryteringen och det är de som beslutar om vilka som får komma på intervju. I och med att vi har så många platser att tillsätta kommer detta arbete pågå under hela oktober och in i november. Samtliga kommer att få besked när processen är avslutad. 

Dela det här: