Praktikannons

IOGT-NTO-rörelsen, Internationella avdelningen

Om organisationen

IOGT-NTO-rörelsens internationella avdelning verkar utifrån fokusfrågan alkohol som utvecklingshinder genom partnerskapsprojekt i 14 länder i Asien, Afrika och Europa: Sri Lanka, Laos, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kambodja, Malaysia, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Burundi, Serbien och Bosnien & Hercegovina. Med huvudsaklig finansiering från Forum Syd och Radiohjälpen jobbar våra partnerorganisationer utifrån ett rättighetsperspektiv och inrymmer allt från grästrotsorganisationer, barn- och ungdomsorganisationer, scoutrörelser, kvinnoorganisationer och nationella policynätverk.

Som en gemensam plattform för en av Sveriges större folkrörelser representerar IOGT-NTO-rörelsen de fyra nationella organisationerna IOGT-NTO, Nykterhetens Scoutförbund (NSF), Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och juniorförbundet Junis. IOGT-NTO-rörelsens Internationella avdelning är uppdelad på tre kontor med huvudkontor i Stockholm och regionkontor i Sydostasien respektive Östafrika. Kansliet i Stockholm består av sex medarbetare som jobbar nära varandra, där utöver program- och finansiell uppföljning även inryms kommunikation och policy- och påverkansarbete. För att få en god förståelse kring hur en civilsamhällesaktör verkar inom Sveriges internationella utvecklingssamarbete, men även nationellt för att integrera och kommunicera internationella frågor bland våra förbund och medlemmar, kommer du som praktikant få möjligheten att involveras i flera kollegors arbete. Som arbetsplats är vi även positiva till att utifrån dina intressen och studiebakgrund utforma uppgifter för att dra nytta av din specifika kompetens.

Vad innebär praktiken?

Utefter ditt intresse och studiefokus kan praktiken komma att innehålla några av följande uppgifter:

  • Löpande uppgifter inom programuppföljning, såsom medverkan i rapportering, handläggning, planering och dokumentation gentemot våra partnerorganisationer och våra finansiärer Forum Syd och Radiohjälpen.
  • I samråd med kollegor under terminen genomföra en större, analyserande desk review inom alkoholpolicy kopplat till internationellt utvecklingssamarbete. Uppgiften utformas med fördel utefter ditt akademiska fokus och kompetenser.
  • Delta i möten och samverkan med andra aktörer inom svenskt utvecklingssamarbete, såsom civilsamhällesorganisationer, Forum Syd, Sida och UD.
  • Medverka i utbildningsinsatser kring internationella frågor gentemot våra förbund och medlemmar.
  • Medverka i arbetet att uppdatera och utveckla våra kommunikationskanaler, såsom hemsidan och sociala medier.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Pågående eller avslutad utbildning med inriktning på internationella relationer, statsvetenskap, global utveckling, global hälsa, genusvetenskap, miljövetenskap, handelsfrågor, eller motsvarande.
  • Kunna utrycka dig väl på engelska i tal och skrift, förståelse i svenska är tillräckligt.
  • Vi ser gärna att du kan arbeta självständigt och analytiskt, är flexibel och kan ta egna initiativ. Du har även vana av att arbeta i grupp och tycker om att jobba tillsammans med andra.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Studier, arbete, praktik eller motsvarande erfarenheter från en utvecklingskontext är meriterande, gärna i någon av regionerna där vi har verksamhet.
  • Erfarenhet av engagemang i folkrörelse eller annan civilsamhällesorganisation.
Dela det här: