Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)

Om organisationen
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är övertygade om att förändring sker på lokal nivå. Lokala myndigheter är kärnan i demokratisk utveckling världen över, och det är det dagliga arbetet som utförs av byar, städer, kommuner och regioner som skapar den förändring som är grundläggande för en rättvis, inkluderande och hållbar global utveckling. ICLD har tre avdelningar – Kommunala Partnerskap, Internationella Utbildningsprogram, och Kunskapscentrum – som arbetar med olika typer av insatser som syftar till att stärka lokala demokratiska institutioner i såväl Sverige som hos våra samarbetspartners i Östeuropa, Afrika och Asien.

Vad innebär praktiken
Det här är en möjlighet för studenter som läser på masternivå vid ett svenskt universitet att genomföra praktik inom ramen för sin utbildning inom samhällsvetenskap, kommunikation eller humaniora. Eftersom ICLD:s interna arbetsspråk är svenska och mycket extern kommunikation sker på engelska så behöver praktikanten behärska både svenska och engelska i tal och skrift. Inför höstterminen 2021 så söker vi två praktikanter till att bli en del av ICLD:s Kommunala Partnerskap och Internationella Utbildningsprogram.

Praktikanterna kommer att delta i respektive enhets dagliga arbete, med ansvar för bakgrundsforskning, sociala medier och kommunikationskanaler, organisering av workshops, redigera och sammanställa dokument, samt assistera i programhandläggning. Arbetsuppgifterna är av en varierande karaktär där praktikanten tillsammans med en handledare gör upp en praktikplan med en innefattande praktikuppgift som passar kompetens och intresse.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 • Du ska vara inskriven på ett masterprogram (eller praktikkurs) vid ett svenskt universitet.
 • Du har ett brinnande intresse för demokrati- och utvecklingsfrågor.
 • Du har goda analytiska färdigheter och kan arbeta självständigt.
 • Du är en nyfiken person som kan tänka kreativt.
 • Du har en förmåga att kommunicera effektivt och interagera med olika grupper och kulturer.
 • Du har goda kunskaper i svenska och engelska (både skriftligt och muntligt).
 • Du kan visa känslighet och respekt oavsett kultur, kön, religion, ras, nationalitet, sexuell läggning och ålder.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Du har erfarenhet, kunskap och intresse av Sveriges utvecklingssamarbete och/eller lokala myndigheters roll.
 • Du har erfarenhet, kunskap och intresse av kommunikation, sociala medier och marknadsföring.
 • Du har erfarenhet, kunskap och intresse av att arrangera digitala möten eller konferenser, samt förmåga att använda digitala verktyg för workshops.
 • Du har språkkunskaper, erfarenhet eller fördjupad kunskap om något av ICLD:s samarbetsländer.

Övrigt
Praktik på ICLD är obetald. Praktikanter förväntas erhålla finansiering från antingen CSN eller Arbetsförmedlingen. När det gäller krav på praktikanternas närvaro i Visby kommer vi att vara flexibla med hänsyn till pandemin. ICLD har möjlighet att ersätta två returbiljetter med båt till Visby.

Dela det här: