Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) – Kunskapscentrum

Om organisationen

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är övertygade om att förändring sker på lokal nivå. Lokala myndigheter är kärnan i demokratisk utveckling världen över, och det är det dagliga arbetet som utförs av byar, städer, kommuner och regioner som skapar den förändring som är grundläggande för en rättvis, inkluderande och hållbar global utveckling. ICLD har tre avdelningar – Kommunala Partnerskap, Internationella Utbildningsprogram, och Kunskapscentrum – som arbetar med olika typer av insatser som syftar till att stärka lokala demokratiska institutioner i såväl Sverige som hos våra samarbetspartners i Östeuropa, Afrika och Asien.

Vad innebär praktiken?

Det här är en möjlighet för studenter som läser på masternivå vid ett svenskt universitet att genomföra praktik inom ramen för sin utbildning. Inför vårterminen 2022 så söker vi en praktikant till att bli en del av ICLD:s Kunskapscentrum. Praktikanten deltar i enhetens dagliga arbete, och kommer tillsammans med en handledare göra upp praktikplan med en innefattande praktikuppgift som passar kompetens och intresse. Det mesta av arbetet på Kunskapscentrum sker på engelska, men vi ser gärna att sökande uppvisar en grundläggande förståelse och stark vilja att lära sig svenska eftersom det är ICLD:s interna arbetsspråk. Arbetet hos Kunskapscentrum är av en varierande karaktär som ställer stora krav på flexibilitet, analytiskt tänkande, och läs- och skrivförmåga. Arbetsuppgifter inkluderar omvärldsanalys, bakgrundsforskning, organisering av workshops, redigering av publikationer och sammanställning av dokument, och medhjälp i extern kommunikation. ICLD är i övrigt en liten och sammansvetsad organisation, vilket innebär att man som praktikant får mycket ansvar och får chansen att jobba med många olika arbetsuppgifter.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

•Du ska vara inskriven på ett masterprogram (eller praktikkurs) vid ett svenskt universitet. Exakt vad du studerar är mindre viktigt – Det viktigaste är att du har ett brinnande intresse för demokrati- och utvecklingsfrågor
• Du har goda analytiska färdigheter och kan arbeta självständigt
• Du är flexibel och anpassningsbar
• Du är en nyfiken person som kan tänka kreativt
• Du har en förmåga att kommunicera effektivt och interagera med olika grupper och kulturer
• Du har mycket goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) och en förståelse för svenska
• Du kan visa känslighet och respekt oavsett kultur, kön, religion, etnicitet, nationalitet, sexuell läggning och ålder

Meriterande kompetens/erfarenhet

• Du har erfarenhet, kunskap och intresse av Sveriges utvecklingssamarbete och/eller lokala myndigheters roll
• Du har erfarenhet, kunskap och intresse av att arrangera digitala möten eller konferenser, samt förmåga att använda digitala verktyg för workshops
• Du har språkkunskaper, erfarenhet eller fördjupad kunskap om något av ICLD:s samarbetsländer

Övrig information

Praktik på ICLD är obetald. Praktikanter förväntas erhålla finansiering från antingen CSN eller Arbetsförmedlingen. Vi ser helst att praktikanten är på plats i vårat huvudkontor på Visby, men det är inget krav. ICLD har möjlighet att ersätta en tur- och returbiljett med båt till Visby.

Dela det här: