Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) – Kommunikationsenheten

Om organisationen

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är övertygade om att förändring sker på lokal nivå. Lokala myndigheter är kärnan i demokratisk utveckling världen över, och det är det dagliga arbetet som utförs av byar, städer, kommuner och regioner som skapar den förändring som är grundläggande för en rättvis, inkluderande och hållbar global utveckling. ICLD har tre avdelningar – Kommunala Partnerskap, Internationella Utbildningsprogram, och Kunskapscentrum – som arbetar med olika typer av insatser som syftar till att stärka lokala demokratiska institutioner i såväl Sverige som hos våra samarbetspartners i Östeuropa, Afrika och Asien.

Vad innebär praktiken?

Det här är en möjlighet för studenter som läser vid ett svenskt universitet att genomföra praktik inom ramen för sin utbildning inom kommunikation. Eftersom ICLD:s interna arbetsspråk är svenska och mycket extern kommunikation sker på engelska så behöver praktikanten behärska både svenska och engelska i tal och skrift. Inför vårterminen 2022 så söker vi en praktikant till att bli en del av ICLD:s Kommunikationsenhet. Praktikanterna deltar i enhetens dagliga arbete, och kommer tillsammans med en handledare göra upp praktikplan med en innefattande praktikuppgift som passar kompetens och intresse. Arbetet på Kommunikationsenheten ställer krav på självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Praktikanten förväntas kunna jobba nära ICLD:s alla enheter och använda olika typer av kommunikationskanaler för att effektivt förmedla både resultat och budskap. ICLD är i övrigt en liten och sammansvetsad organisation, vilket innebär att man som praktikant får mycket ansvar och får chansen att jobba med många olika arbetsuppgifter.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

• Du ska vara inskriven på ett program (eller praktikkurs) vid ett svenskt universitet
• Du studerar inom ett område som är relevant för kommunikation
• Du har ett demonstrerat intresse för utvecklings- och/eller demokratifrågor
• Du har en förmåga att kommunicera effektivt och interagera med olika grupper och kulturer
• Du har goda kunskaper om sociala medier, samt hur man skriver artiklar och gör videos
• Du har mycket goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) och en god förståelse för svenska
• Du kan visa känslighet och respekt oavsett kultur, kön, religion, etnicitet, nationalitet, sexuell läggning och ålder

Meriterande kompetens/erfarenhet

• Du har kunskap om annonsering och målgruppsanpassning på sociala medier
• Du har erfarenhet, kunskap och intresse av Sveriges utvecklingssamarbete och/eller lokala myndigheters roll
• Du har erfarenhet, kunskap och intresse av att arrangera digitala möten eller konferenser, samt förmåga att använda digitala verktyg för workshops
• Du har språkkunskaper, erfarenhet eller fördjupad kunskap om något av ICLD:s samarbetsländer

Övrig information

Praktik på ICLD är obetald. Praktikanter förväntas erhålla finansiering från antingen CSN eller Arbetsförmedlingen. Vi ser helst att praktikanten är på plats i vårat huvudkontor på Visby, men det är inget krav. ICLD har möjlighet att ersätta en tur- och returbiljett med båt till Visby.

Dela det här: