Praktikannons

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Om organisationen

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Vi arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning. Vi arbetar på lokal, nationell och internationell nivå. IKFF är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) som finns i nära 40 länder. IKFF Sverige samarbetar med våra systersektioner i Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Colombia.

IKFF var en av de drivande krafterna bakom FN:s säkerhetsråds antagande av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. IKFF:s påverkansarbete ledde 2013 till ett kriterium i det internationella vapenhandelsavtalet (ATT) som förbjuder vapenhandel där det finns risk att vapnen kan användas för genusbaserat och sexuellt våld. IKFF driver kampanjen mot kärnvapen ICAN i Sverige, Nobels fredspris 2017, tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att ge en inblick i hur en mindre ideell organisation som IKFF arbetar på lokal, nationell och internationell nivå samt få kunskap i de sakfrågor som IKFF driver. Praktikanten arbetar nära kanslipersonalen och får på så sätt inblick i verksamhetens olika delar; det politiska, det organisatoriska och det internationella arbetet samt kommunikationsarbetet. Praktikanten tilldelas en handledare.

Exempel på arbetsuppgifter under praktiken är; omvärldsbevakning, research, skriva underlag för artiklar, publikationer, hemsida och andra kanaler, kontakt med lokalgrupper, delta i och rapportera från möten samt bistå i genomförandet av projekt. Du får lära dig att omvandla dina akademiska kunskaper till praktiskt arbete inom kommunikation och policy, utveckla ett feministiskt och antimilitaristiskt perspektiv på de frågor IKFF arbetar med, förstå hur organisationens olika funktioner samverkar, men du får också inblick i det administrativt arbete som krävs för att driva en organisation.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Vi förväntar oss att du som söker:

  • Använder svenska och engelska obehindrat i skrift.
  • Har en pågående utbildning i ämne med relevans för IKFF:s freds- och säkerhetspolitiska arbete.
  • Har ett genuint intresse för att arbeta med fredsfrågor.
  • Har kännedom om feministiska perspektiv.
  • Är självgående, initiativrik och noggrann.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Vi förväntar oss att du som söker:

  • Använder svenska och engelska obehindrat i skrift.
  • Har en pågående utbildning i ämne med relevans för IKFF:s freds- och säkerhetspolitiska arbete.
  • Har ett genuint intresse för att arbeta med fredsfrågor.
  • Har kännedom om feministiska perspektiv.
  • Är självgående, initiativrik och noggrann.
Dela det här: