Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Om organisationen

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation vars syfte är att sammanföra personer som enas i sin beslutsamhet att studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till väpnade konflikter och legitimeringen av krig. Fokus ligger på konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning genom politisk påverkan och opinionsbildning på lokal, nationell och internationell nivå. IKFF driver ICAN, som tilldelades Nobels fredspris 2017, i Sverige. IKFF är den svenska sektionen av Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) som finns i runt 50 länder och huvudkontor i Genève och New York. IKFF Sverige samarbetar med våra systersektioner i den afrikanska regionen och Colombia.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att ge en inblick i hur en mindre ideell organisation som IKFF arbetar på lokal, nationell och internationell nivå, samt att få kunskap i de sakfrågor som IKFF driver. Praktikanten arbetar nära kanslipersonalen och får på så sätt inblick i verksamhetens olika delar; det politiska, det organisatoriska, det internationella och kommunikationsarbetet. Praktikanten tilldelas en handledare. Exempel på arbetsuppgifter under praktiken är; omvärldsbevakning, research, skriva underlag för artiklar, publikationer, hemsida och andra kanaler, kontakt med lokalgrupper, delta i och rapportera från möten samt bistå i genomförandet av projekt och evenemang. Du får lära dig att omvandla dina akademiska kunskaper till praktiskt arbete inom kommunikation och policy, utveckla ett feministiskt och antimilitaristiskt perspektiv på de frågor IKFF arbetar med och förstå hur organisationens olika funktioner samverkar samt civilsamhällets roll, samtidigt som du får en inblick i det administrativa arbete som krävs för att driva en organisation.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Vi förväntar oss att du som söker:
• Har en pågående utbildning i ämnen relevanta för IKFF:s freds- och säkerhetspolitiska arbete så som internationella relationer, genusvetenskap, statsvetenskap och freds- och konfliktkunskap. Men även andra områden som kommunikation.
• Har ett genuint intresse för att arbeta med fredsfrågor.
• Har kännedom om feministiska perspektiv.
• Är självgående, initiativrik och noggrann.
• Använder svenska och engelska väl i skrift.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att vara aktiv inom en ideell organisation. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Dela det här: