Praktikannons

International Legal Assistance Consortium

Om organisationen

ILAC är en organisation baserad i Stockholm, som arbetar med att bygga upp rättssystem i konfliktdrabbade länder. ILAC består av mer än 50 medlemsorganisationer och tillsammans med den representerar ILAC över 3 miljoner jurister världen över.

Vad innebär praktiken?

Vad innebär praktiken:

Huvudsyftet med praktikplatsen är att

  • Stödja ILACs medarbetare med att utveckla och genomföra nya och befintliga utvärderings- och programaktiviteter.
  • Utveckla praktikantens kompetens inom internationell rättsstatsarbete, mänskliga rättigheter och teknisk juridisk hjälp.

Arbetsuppgifter:

Under ledning av ILAC:s ledning och personal ska praktikanten hjälpa till med att förbereda, utforma och stödja genomförandet av rättsstatsbedömningar och programverksamheten

som riktar sig till rättsliga institutioner och partners. Detta arbete kan vara till stöd för befintliga eller nya utvärderningasuppdrag, eller i samband med kapacitetsutvecklingsarbete för

ILAC MENA och Syria programmet samt utformning och utveckling av nya programförslag.

Specifika uppgifter inkluderar:

  • Genomföra forskning inom relevanta områden samt hjälpa till med att utarbeta utkast till bakgrundsmaterial för ILACs-utvärderingar och projekt.
  • Stödja vår interna och externa kommunikation.
  • Skriva och publicera uppdateringar om programaktiviteter och relaterade frågor till ILAC: s webbplats, Facebook-sida och Twitter-konto.
  • Delta i interna och externa möten.
  • Utföra andra uppgifter enligt programansvariga och / eller andra medarbetare när det behövs.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Sökande bör har relevanta akademiska kvalifikationer samt kunskap om mänskliga rättigheter, internationellt utvecklingssamarbete och en bakgrund inom freds- och konfliktstudier.

Sökande bör även vara välorganiserad, självmotiverade och ha god förmåga att arbeta i en utmanande och dynamisk arbetsmiljö.

ILACs arbetsspråk är engelska.

Praktikplatsen är obetald och ligger vid ILACs sekretariat på Stockholmsvägen 21 i Enskede, Sverige. Praktikanten ska arbeta i genomsnitt 40 timmar per vecka under vårterminen 2019. Start- och slutdatum är förhandlingsbara.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Förmågan att läsa, skriva och uttrycka sig på arabiska, franska och / eller spanska är en fördel.

Dela det här: