Praktikannons

Institutet Mot Mutor

IMM söker en självständig och driven praktikant som brinner för korruptionsfrågor.

Om organisationen

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som inrättades 1923.

IMM arbetar för att motverka korruption och användandet av mutor. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att informera företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om vad korruption är, hur den tar sig uttryck och hur den kan motverkas. IMM stöttar näringslivet med råd och stöd gällande korruptionsfrågor på såväl nationell som global nivå.

En grundläggande del i vårt arbete är att arbeta med självreglering som ett verktyg för att bekämpa korruption i samhället. IMM förvaltar självregleringen Näringslivskoden. Koden ska ses som ett komplement till lagstiftningen; den fyller ut och förtydligar straffbestämmelserna om mutbrott samt skapar en säkerhetsmarginal till det olagliga.

IMM:s huvudmän är Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi är ett litet kansli som sitter centralt i Stockholms Handelskammares lokaler på Brunnsgatan 2 i Stockholm.

Vad innebär praktiken?

IMM har som ett av sina huvudsyften att stötta näringslivet i arbetet mot korruption. En viktig del i det är att bidra med information, stöd och råd i hanteringen av korruptionsfrågor i internationella affärer. Inom ramen för detta har vi löpande omvärldsbevakning på korruptionsutvecklingen internationellt och din uppgift som praktikant är att löpande undersöka händelser och uppdateringar på lagstiftningsområdet. IMM har kontakter med andra organisationer som på olika sätt arbetar mot korruption internationellt och tar löpande emot utländska besök för erfarenhetsutbyte samt för att dela med oss av vår arbetsmetod. Vi samverkar även med såväl Utrikesdepartementet som Business Sweden. Det finns intresse för IMM:s verksamhet också utanför Sveriges gränser och IMM deltar också i forum utanför Sverige. Som praktikant involveras du i arbetet förenat med detta.

IMM arbetar också för att öka kunskapen om hur korruption relaterar till de globala målen och hur antikorruptionsarbetet utgör en viktig beståndsdel i det internationella arbetet för att nå dessa mål. I detta syfte samverkar vi med andra organisationer, däribland Transparency International och Rädda Barnen. Som praktikant protokollför och deltar du vid de samverkansmöten som IMM arrangerar. Din uppgift är även att planera, koordinera och delta i genomförandet av seminarier som IMM anordnar tillsammans med andra organisationer.

IMM:s hemsida uppdateras kontinuerligt med information kring rättsfall och svenska samt internationella publikationer gällande antikorruption. Du kommer ansvara för att uppdatera IMM:s rättsfallsbank och även författa svar på allmänna frågor till IMM rörande gränsdragningen kring vad som är otillbörligt eller inte. Ytterligare ett inslag i praktiken är att läsa igenom och sammanställa relevanta rapporter och studier inom ämnet korruption – såväl svenska som utländska – för informationsspridning.

Inom ramen för praktiken finns stora möjligheter att utveckla och lägga mer fokus på de internationella frågorna, inte minst eftersom det är ett område där vi vet att svenska företag önskar mer stöd och rådgivning och då det utgör det område där kanske riskerna är som störst ur korruptionshänseende.

Då IMM är ett litet kontor ingår även att delta i övriga uppgifter på kansliet.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Pågående akademisk utbildning inom ekonomi, juridik eller statskunskap.

Vi förutsätter att du som söker är intresserad av korruptions- och samhällsfrågor, samt nyfiken på hur man kan arbeta kommunikativt kring svåra frågeställningar. Vi tror även att du har ett intresse för nationella och internationella affärer och de utmaningar som näringslivet kan ställas inför i samband med olika affärsrelationer.

Du bör ha god förmåga att uttrycka dig korrekt och tydligt i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.

Eftersom IMM är ett litet kansli arbetar vi självständigt med våra uppgifter, men stöttar alltid varandra i arbetet. Som person ska du vara prestigelös och kunna arbeta självständigt, och samtidigt kunna fokusera på flera uppgifter samtidigt.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Färdigheter i Officepaketet, främst Excel.

Erfarenhet att arbeta med Adobe InDesign.

 

Dela det här: