Institutet Mot Mutor

Om organisationen

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att informera företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om vad korruption är, hur den tar sig uttryck och hur den kan förebyggas. IMM stöttar näringslivet med råd och stöd gällande korruptionsfrågor på såväl nationell som global nivå. IMM:s huvudmän är Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Vi är ett litet kansli som sitter centralt i Stockholms Handelskammares lokaler på Brunnsgatan 2 i Stockholm.

Vad innebär praktiken?

IMM har flertalet pågående projekt och samarbeten och det dagliga arbetet innefattar en mängd olika uppgifter. Eftersom IMM är ett litet kontor kommer du som praktikant att vara en del i alla samarbeten och projekt, med bland annat de uppgifter som nämns nedan. En viktig del i IMM:s arbete att stötta näringslivet i arbetet mot korruption är att bidra med information, stöd och råd i hanteringen av korruptionsfrågor i internationella affärer. Inom ramen för detta har vi löpande omvärldsbevakning på korruptionsutvecklingen och din uppgift som praktikant är att undersöka händelser och uppdateringar på lagstiftningsområdet. IMM har kontakter med andra organisationer som på olika sätt arbetar mot korruption internationellt. Vi samverkar även med såväl Utrikesdepartementet som Business Sweden. IMM tar löpande emot utländska besök för erfarenhetsutbyte, och det finns även intresse för IMM:s verksamhet utanför Sveriges gränser och IMM deltar också i forum utomlands. Som praktikant involveras du i arbetet förenat med detta. IMM arbetar också för att öka kunskapen om hur korruption relaterar till de globala målen och hur antikorruptionsarbetet är vår tids viktigaste hållbarhetsfråga. I detta syfte samverkar vi med andra organisationer, däribland Transparency International Sverige och Rädda Barnen. Som praktikant protokollför och deltar du vid de samverkansmöten som IMM arrangerar. Din uppgift är även att planera, koordinera och delta i genomförandet av seminarier och webbinarier som IMM anordnar tillsammans med andra organisationer. För ytterligare kunskapsspridning uppdateras IMM:s hemsida kontinuerligt med information kring rättsfall och svenska samt internationella publikationer gällande antikorruption. Du kommer ansvara för att uppdatera IMM:s rättsfallsbank och även författa svar på allmänna frågor till IMM rörande gränsdragningen kring vad som är tillåtet eller inte. Ytterligare ett inslag i praktiken är att läsa igenom och sammanställa relevanta rapporter och studier inom ämnet korruption – såväl svenska som utländska – för informationsspridning. Inom ramen för praktiken finns stora möjligheter att utveckla och lägga mer fokus på de internationella frågorna, inte minst eftersom det är ett område där vi vet att svenska företag önskar mer stöd och rådgivning och då det utgör det område där kanske riskerna är som störst ur korruptionshänseende. Då IMM är ett litet kontor ingår även att delta i övriga uppgifter på kansliet.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Färdigheter i Officepaketet, främst Excel. Erfarenhet att arbeta med Adobe InDesign.

 

 

Dela det här: