Institutet Mot Mutor (IMM)

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att informera företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om vad korruption är, hur den tar sig uttryck och hur den kan förebyggas. IMM stöttar näringslivet med råd och stöd gällande korruptionsfrågor på såväl nationell som global nivå.

IMM:s huvudmän är Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kontoret sitter centralt i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm.

Vad innebär praktiken?

IMM har flera pågående projekt och det dagliga arbetet innefattar en mängd olika uppgifter. Eftersom IMM är ett litet kansli kommer du som praktikant vara en del i alla samarbeten och projekt.

En viktig del i IMM:s arbete är att stötta näringslivet i arbetet mot korruption är att bidra med information och stöd i hanteringen av korruptionsfrågor i internationella affärer. Som praktikant kommer du föra en löpande omvärldsbevakning på korruptionsutvecklingen och undersöka händelser samt uppdateringar på lagstiftningsområdet.

IMM har kontakter med andra organisationer som på olika sätt arbetar mot korruption internationellt och samverkar med såväl Business Sweden och Utrikesdepartementet. IMM tar löpande emot utländska besök för utbyte av erfarenhet och deltar i forum utomlands. Som praktikant involveras du i arbete förenat med detta.

IMM arbetar också för att öka kunskapen om hur korruption relaterar till de globala målen. I detta syfte samverkar vi med andra organisationer, däribland Transparency International Sverige och Rädda Barnen. Som praktikant protokollför och deltar du vid de samverkansmöten IMM arrangerar. Din uppgift är även att planera och delta i genomförandet av seminarer och webbinarer som IMM anordnar tillsammans med andra organisationer.

Som praktikant finns stora möjligheter att lägga mer fokus på internationella frågor, ett område där svenska företag önskar mer stöd. Tidigare praktikanter har bl.a. tagit fram intressanta rapporter och undersökningar.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Pågående akademisk utbildning inom juridik, ekonomi eller statskunskap, eller annan relevant utbildning.

Vi förutsätter att du som söker är intresserad av korruptions- och samhällsfrågor, samt nyfiken på hur man kan arbeta kommunikativt kring svåra frågeställningar. Vi tror även att du har ett intresse för nationella och internationella affärer och de utmaningar som näringslivet kan ställas inför i samband med olika affärsrelationer.

Eftersom IMM är ett litet kansli arbetar vi självständigt med våra uppgifter, men stöttar alltid varandra i arbetet. Som person ska du vara prestigelös, kunna arbeta självständigt och samtidigt kunna fokusera på flera uppgifter samtidigt

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Färdigheter i Officepaketet, främst Excel.
  • Erfarenhet att arbeta med Adobe InDesign.
  • Goda kunskaper i engelska.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Att minska mutor och korruption går specifikt under mål 16, så denna sticker ut lite extra i jämförelse med de andra målen. Praktikanten kommer att få möjlighet att analysera och redogöra för hur korruption förhåller sig till olika samhällsutmaningar och tillgängligöra detta på ett pedagogiskt sätt för allmänheten.

Som praktikant på Institutet Mot Mutor (IMM), så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #16
Dela det här: