Hur får man freden att hålla?

Vad händer egentligen efter att ett krig har tagit slut? Och hur vet man att det är fred – på riktigt?

Att bygga fred är komplicerat, och det tar tid. Efter ett krig finns ofta mängder av vapen i omlopp och motsättningarna som orsakade konflikten kvarstår. På så sätt handlar fredsbyggande om att få väpnade styrkor att lämna ifrån sig sina vapen, hjälpa tidigare soldater att finna sin plats i samhället och bygga broar mellan människor för att nå försoning, så att inte kriget blossar upp på nytt.

Men fred är inte bara avsaknad av krig. Att bygga hållbar fred är att bygga ett samhälle som främjar fredliga relationer. Det handlar om social och ekonomisk trygghet. Det handlar om politiskt inflytande och fördelning av resurser. Det handlar om mänsklig säkerhet och människors rättigheter. Det handlar om hållbar utveckling.

Kom och lär dig mer om vägarna till hållbar fred – om vad samhällen och individer måste göra för att för att kunna gå vidare, trots allt som hänt.

*Att besöka MR-dagarna är gratis på lördagen. Först till kvarn gäller på seminariet.*