Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI)

Placement: Stockholm About the organization SIANI is a Sida-funded network with the mission to inform and develop new knowledge about the importance of agriculture for poverty reduction and sustainable development. By providing information on current research and proven experiences, the network contributes to compiling a broad knowledge base for decision-makers. The network has more than […]

22 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Nordic Consulting Group – NCG Sweden AB

Placeringsort: Stockholm Om organisationen NCG arbetar med bistånd och utveckling i hela världen, vi finns i Danmark, Norge, Sverige och Uganda. NCG Sweden grundades 1991 med fokus på en hållbar social utveckling. Vi arbetar med jämställdhet, utvärderingar, mänskliga rättigheter, socioekonomiska frågor, miljö och SMEs. Vi har haft Sidas gender help desk sedan 2012. Vi arbetar […]

9 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra svensk politik för global utveckling, och ska bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att […]

9 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Right Livelihood

Placement:  Stockholm About the organization Right Livelihood, a courage-powered community for social change honouring and supporting visionary change-makers since 1980. Right Livelihood gives life-long support to its Laureates. At the time of writing, the network consists of 186 Laureates from 73 countries, including Nobel Peace Prize winners Dr. Denis Mukwege (DRC) and Wangari Maathai (Kenya), […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Praktisk Solidaritet

Placeringsort: Stockholm/delvis distans Om organisationen Praktisk Solidaritet är en obunden ideell förening med fyra medlemsorganisationer som bedriver second-hand försäljning. Vår vision är en solidarisk och hållbar värld och vårt uppdrag är att tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer i syd arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Detta gör vi genom att materiellt […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för humanitärt bistånd (HUMASIEN)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida erbjuder nu en meningsfull, omväxlande och spännande praktikplats vid Sidas enhet för humanitärt bistånd. Vårt uppdrag är att  rädda liv och lindra nöd i eller i anslutning till konflikter, naturkatastrofer och motsvarande katastrofsituationer. Enheten ansvarar för Sidas humanitära bistånd och består av omkring 35 medarbetare med huvuduppdrag är att verka […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för Forskningssamarbete (FORSK)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutats av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Sidas forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t.ex. hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom dessa vill […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sveriges lantbruksuniversitet – SLU Global

Placeringsort: Uppsala Om organisationen Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Universitetet jobbar med hållbar utveckling av landsbygd, hav och städer och verkar för människors och djurs livskvalitet. SLU producerar forskning i världsklass och har 40 utbildningsprogram inklusive för utbildning till agronom, landskapsarkitekt och veterinär. Utbildningarna […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik