Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI)

Placement: Stockholm About the organization SIANI is a Sida-funded network with the mission to inform and develop new knowledge about the importance of agriculture for poverty reduction and sustainable development. By providing information on current research and proven experiences, the network contributes to compiling a broad knowledge base for decision-makers. The network has more than […]

22 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Statistikmyndigheten (SCB)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen SCB framställer och förmedlar statistik om Sverige för både nationell och internationell användning. Vi producerar objektiv och tillförlitlig statistik med hög kvalitet. SCB har dessutom fått regeringens uppdrag att analysera hur Sverige lever upp till Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling. SCB är också med och genomför Sveriges politik […]

15 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Stockholm Environment Institute (SEI) / Swedish Development Research Network (SweDev)

Placement: Stockholm About the organization SweDev is a network with the aim of bringing together development researchers in Sweden to strengthen collaboration with development researchers and increase the interaction between development researchers and practitioners. SweDev wants to increase the use of research-based knowledge in international development cooperation and for the implementation of Agenda 2030. SweDev’s secretariat is based […]

9 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra svensk politik för global utveckling, och ska bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att […]

9 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

PeaceWorks Sweden

Placeringsort: Stockholm Om organisationen PeaceWorks Sweden är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle där unga är organiserade och har inflytande. Detta gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred och främja olika alternativ till positiv samhällsförändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, antirasism, stöd till ungas organisering, och […]

9 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för effektiv insatshantering och metoder (EFFEKT)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdom och förtryck i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan våra tre kontor […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Right Livelihood

Placement:  Stockholm About the organization Right Livelihood, a courage-powered community for social change honouring and supporting visionary change-makers since 1980. Right Livelihood gives life-long support to its Laureates. At the time of writing, the network consists of 186 Laureates from 73 countries, including Nobel Peace Prize winners Dr. Denis Mukwege (DRC) and Wangari Maathai (Kenya), […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Plan International Sweden

Placement: Stockholm About the organization Plan International Sweden is a Non Governemental Organization aiming to drive change to advance children’s rights and equality for girls by working together with children, young people, our supporters and partners. Internship assignments Monitor issues related to the Girls and Adolescents, through the issues of Gender, Protection, Peace and Security […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons (PFSALW)

Placement: Stockholm About the organization The Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons (the Forum) is the only membership-based organisation gathering parliamentarians globally across party-political lines, specifically related to the prevention and reduction of Small Arms and Light Weapons (SALW) – related violence. The Theory of Change of the Forum is to contribute to […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik