Nordic Consulting Group – NCG Sweden AB

Placeringsort: Stockholm Om organisationen NCG arbetar med bistånd och utveckling i hela världen, vi finns i Danmark, Norge, Sverige och Uganda. NCG Sweden grundades 1991 med fokus på en hållbar social utveckling. Vi arbetar med jämställdhet, utvärderingar, mänskliga rättigheter, socioekonomiska frågor, miljö och SMEs. Vi har haft Sidas gender help desk sedan 2012. Vi arbetar […]

9 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Stockholm Environment Institute (SEI)

Placement: Stockholm About the organization Stockholm Environment Institute: bridging science and policy We are an international non-profit research and policy organization that tackles environment and development challenges. We connect science and decision-making to develop solutions for a sustainable future for all. Our work spans climate, water, air and land-use issues, governance, the economy, gender and health. […]

9 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Right Livelihood

Placement:  Stockholm About the organization Right Livelihood, a courage-powered community for social change honouring and supporting visionary change-makers since 1980. Right Livelihood gives life-long support to its Laureates. At the time of writing, the network consists of 186 Laureates from 73 countries, including Nobel Peace Prize winners Dr. Denis Mukwege (DRC) and Wangari Maathai (Kenya), […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Fair Action

Placeringsort: Stockholm/delvis flexibel Om organisationen Fair Action är en ideell förening som sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Vi granskar företag, driver opinionsarbete, påverkar politiker samt samarbetar med liknande organisationer i produktionsländer. Fair Action har nio medarbetare och en ideell styrelse. Vi har vårt kontor på Södermalm i Stockholm. Vad innebär […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Naturskyddsföreningen

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. De är en ideellt och partipolitiskt obunden förening som har lokala föreningar och länsförbund över hela landet. Tillsammans med drygt 200 000 medlemmar påverkar de makthavare och engagerar människor både lokalt, nationellt och globalt. Klimat, hav, skog, miljögifter, jordbruk och hållbar konsumtion är deras viktigaste arbetsområden. […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) – Västra Balkan och Turkiet

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa (inklusive Ryssland), Västra Balkan och Turkiet, och Latinamerika. Enheten för Västra Balkan, Turkiet och tematiskt stöd ansvarar för utvecklingssamarbetet med Nordmakedonien, Regionalt Reform för Västra […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten Global social utveckling (SOCIAL)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med multilaterala organisationer, civilsamhället, myndigheter och företag arbetar vi för hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv. Sida arbetar med genomförande av Sveriges strategier för utvecklingssamarbetet på global, regional och bilateral nivå. Strategierna har ett […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder (SPINN)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida, Sveriges biståndsmyndighet, arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Sidas övergripande mål är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Myndigheten spelar en viktig roll för att sammanföra olika aktörer, bygga nya sorters partnerskap, och vara en katalysator […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik