ForumCiv – Policy- och kommunikationsavdelningen

Om organisationen

ForumCiv (f.d. Forum Syd) är en biståndsorganisation som arbetar för ett starkt civilsamhälle. Vi är Sveriges största plattform för civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånd och utveckling. Tillsammans med våra ca 140 medlemsorganisationer arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Vi arbetar i sex länder där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats; Colombia, Kambodja, Kenya, Somalia, Belarus och Liberia. Vi förmedlar också bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar med lokala organisationer i ca 70 länder.

ForumCiv bedriver ett opinionsarbete för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi arbetar med opinionsbildning riktat mot svenska och europeiska beslutsfattare i frågor som rör biståndspolitik, Agenda 2030, demokrati, mänskliga rättigheter och shrinking civic space – civilsamhällets minskade handlingsutrymme. Vi arbetar också med att öka ungas engagemang för globala utvecklingsfrågor genom den digitala plattformen Globalportalen.

Vad innebär praktiken?

Praktiken är på policy- och kommunikationsavdelningen i Stockholm. Som praktikant hos oss får du praktisk erfarenhet av att arbeta inom opinionsbildning, policy och digital kommunikation. Du får en god inblick i hur det är att jobba med påverkansarbete inom ideella organisationer och möjlighet att vässa dina kommunikationsfärdigheter mot olika målgrupper. Du medverkar i det dagliga arbetet under handledning av enhetens personal.

Exempel på arbetsuppgifter:

– Göra research till rapporter, skriva sammanfattningar, underlag etc.
– Utveckla och publicera innehåll i ForumCivs och Globalportalens sociala medier
– Sammanställa texter och bilder till ForumCivs och Globalportalens nyhetsbrev
– Producera kommunikationsmaterial till våra hemsidor
– Planera och praktiskt genomföra seminarier och andra arrangemang
– Ta fram faktablad, broschyrer och bildmaterial (layout av material i text och bild)
– Delta på möten i olika nätverk och arbetsgrupper inom civilsamhället

Önskvärd komeptens/erfarenhet

– Relevant utbildning inom kommunikation/statsvetenskap/utvecklingsstudier eller liknande
– Intresse för globala utvecklingsfrågor
– Erfarenhet av research och skriva rapporter
– Erfarenhet av webbkommunikation och sociala medier
– God förmåga att analysera och sammanfatta textmaterial och underlag
– God stilistisk förmåga
– Tala och skriva svenska och engelska obehindrat
– Tidigare engagemang eller arbete i den ideella sektorn

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Erfarenhet av kommunikationsarbete eller journalistiskt skrivande
– Erfarenhet av att skriva och ta fram budskap målgruppsanpassat
– Erfarenhet av att arbeta med Photoshop, InDesign och videoredigering
– Praktisk erfarenhet av webbpubliceringsverktyg

Dela det här: