ForumCiv – Globalportalen

Placeringsort: Stockholm

Om organisationen

ForumCiv är en biståndsorganisation som arbetar för ett starkt civilsamhälle. Med kontor i Colombia, Kambodja, Kenya, Belarus och Liberia stöttar vi lokala organisationer direkt på plats. Vi förmedlar också bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar med lokala organisationer i ca 70 länder.

ForumCiv är dessutom Sveriges största plattform för civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånd och utveckling. Tillsammans med våra ca 140 medlemsorganisationer arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över.

Globalportalen är ForumCivs kommunikationsprogram som rikar sig till ungdomar. Med hjälp av fakta, tips och nyheter underlättar Globalportalen för unga i Sverige att engagera sig för en rättvis och hållbar värld.

Vad innebär praktiken?

Praktiken är på policy- och kommunikationsavdelningen i Stockholm. Som praktikant hos oss får du praktisk erfarenhet av att arbeta med kommunikation på en biståndsorganisation. Du får en god inblick i hur det är att jobba med påverkansarbete inom ideella organisationer och möjlighet att vässa dina kommunikationsfärdigheter mot olika målgrupper. Du medverkar i det dagliga arbetet under handledning av enhetens personal.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Utveckla och publicera innehåll i ForumCivs och Globalportalens sociala medier.
 • Sammanställa texter och bilder till ForumCivs och Globalportalens nyhetsbrev.
 • Producera kommunikationsmaterial till våra hemsidor.
 • Delta i planering och genomförande av kampanjer och andra kommunikationsinsatser.
 • Planera och praktiskt genomföra seminarier och andra arrangemang – Ta fram faktablad, broschyrer och bildmaterial (layout av material i text och bild).
 • Göra research, skriva sammanfattningar, underlag etc.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

 •  Relevant utbildning inom kommunikation/journalistik/statsvetenskap eller liknande.
 • Intresse för kommunikation och sociala medier.
 • Intresse för globala utvecklingsfrågor.
 • God förmåga att analysera och sammanfatta textmaterial och underlag.
 • God stilistisk förmåga.
 • Tala och skriva svenska och engelska obehindrat.
 • Tidigare engagemang eller arbete i den ideella sektorn.

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Erfarenhet av kommunikationsarbete eller journalistiskt skrivande.
 • Erfarenhet av att skriva och ta fram målgruppsanpassade budskap.
 • Erfarenhet av att arbeta med Photoshop, InDesign och videoredigering.
 • Erfarenhet av att arbeta med Google Analytics.
 • Praktisk erfarenhet av webbpubliceringsverktyg.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

I kommunikationsarbetet med ForumCiv och Globalportalen kommer praktikanten komma i kontakt med flera av de Globala målen, dock främst i ett informationsspridande syfte. De mål som praktikanten kommer jobba direkt med är mål 13, mer specifikt delmål 13.3 om att öka medvetenheten om klimatförändringarna, och mål 17.

Mål 13: Klimatet är en hjärtefråga för många unga och Globalportalen publicerar regelbundet innehåll om klimatförändringarna och dess effekter, vilket praktikanten kommer hjälpa till med.

Mål 17: ForumCivs policyarbete fokuserar på en ambitiös biståndspolitik och värnar om principen att ingen ska lämnas utanför i arbetet med de Globala målen. Praktikanten kommer stötta ForumCivs policyrådgivare i research, faktasammanställningar och artikelskrivande, samt bistå i att koordinera event som relaterar till dessa frågor.

Som praktikant på ForumCiv - Globalportalen, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #13Global goal #17
Dela det här: