ForumCiv/Globalportalen - Kommunikationsenheten

Placeringsort: Stockholm
VT24 - Heltid, 20 veckor

Om organisationen

ForumCiv är Sveriges största plattform för civilsamhällesorganisationer som arbetar med global utveckling. Tillsammans med våra 140 medlemsorganisationer kämpar vi för att stärka människors rättigheter och möjliggöra ett starkt folkligt deltagande världen över.

ForumCiv har egna kontor i fem länder där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats; Colombia, Kambodja, Kenya, Belarus och Liberia.

I Sverige är en av våra huvudsakliga uppgifter att förmedla bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar med lokala partners i ca 70 länder. Vi jobbar även med påverkansarbete mot politiker och driver plattformen Globalportalen för unga som brinner för global utveckling.

Vad innebär praktiken?

Hos oss får du praktisk erfarenhet av att arbeta med kommunikation och påverkansarbete på en biståndsorganisation och dina uppgifter styrs till stor del av dina intressen och spetskompetenser. Du får både öva på att paketera och kommunicera om globala utvecklingsfrågor på ett lättillgängligt sätt, samt grotta ner dig i detaljer som är relevanta för politiker och andra redan insatta i branschen.

Som praktikant blir du en viktig del av ett litet kommunikationsteam och medverkar i det dagliga arbetet under handledning av kommunikatörerna.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Skriva artiklar till ForumCivs och Globalportalens hemsidor.
- Utveckla och publicera innehåll i ForumCivs och Globalportalens sociala medier.
- Sammanställa texter och bilder till ForumCivs och Globalportalens nyhetsbrev.
- Delta i planering och genomförande av kampanjer och andra kommunikationsinsatser.
- Planera och praktiskt genomföra seminarier och andra arrangemang.
- Ta fram och layouta faktablad, broschyrer och bildmaterial.
- Göra research, skriva sammanfattningar och underlag etc.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

- Utbildning inom kommunikation, journalistik, statsvetenskap, utvecklingsstudier, hållbarhet eller annat relevant område.
- Intresse för kommunikation och sociala medier.
- Intresse för globala utvecklingsfrågor.
- God förmåga att analysera och sammanfatta textmaterial och underlag.
- God stilistisk förmåga.
- Tala och skriva svenska och engelska obehindrat.
- Tidigare engagemang eller arbete i den ideella sektorn.

Meriterande kompetens/erfarenhet

- Erfarenhet av kommunikationsarbete eller journalistiskt skrivande.
- Erfarenhet av att skriva och ta fram målgruppsanpassade budskap.
- Erfarenhet av grafiskt arbete i exempelvis Photoshop och InDesign.
- Erfarenhet av videoredigering.
- Erfarenhet av eventplanering.
- Praktisk erfarenhet av webbpubliceringsverktyg.

Som praktikant på denna organisation, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Globala målen #17
Dela det här: