ForumCiv – Generalsekreterarens stab

Om organisationen
ForumCiv är en biståndsorganisation som arbetar för ett starkt civilsamhälle. Vi är Sveriges största plattform för civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånd och utveckling. Tillsammans med våra ca 140 medlemsorganisationer arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Vi arbetar i fem länder där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats; Colombia, Kambodja, Kenya, Belarus och Liberia. Vi förmedlar också bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar med lokala organisationer i ca 70 länder.

ForumCiv bedriver ett opinionsarbete för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi arbetar med opinionsbildning riktat mot svenska och europeiska beslutsfattare i frågor som rör biståndspolitik, Agenda 2030, demokrati, mänskliga rättigheter och shrinking civic space – civilsamhällets minskade handlingsutrymme. Vi arbetar också med att öka ungas engagemang för globala utvecklingsfrågor genom den digitala plattformen Globalportalen.

Vad innebär praktiken
Praktiken är på generalsekreterarens stab i Stockholm. Vi gör två jättesatsningar 2021: att förstärka vårt arbete med medlemmarna, och att starta upp ett mer strategiskt arbete med fundraising. Det innebär bland annat två nya roller inom ForumCiv och två nya strategier som ska implementeras – när vi börjat landa i det vill vi få förstärkning inom båda områdena, samtidigt som det är en unik möjlighet att få praktisk erfarenhet att vara med så tidigt i dessa processer. Som praktikant hos oss får du en god inblick i hur det är att jobba på en stor biståndsorganisations centrala enhet och därmed breda organisationsfrågor, och möjlighet att få göra flera olika saker med olika målgrupper. Du medverkar i det dagliga arbetet under handledning av enhetens personal.

Exempel på arbetsuppgifter:
– Kartlägga möjliga finansiärer
– Delta i vår globala fundraisingkommitté’s strategiska arbete
– Delta i planering och genomförande av kapacitetsutecklande seminarier och andra arrangemang (internt och externt, digitalt och fysiskt)
– Delta i utformning och analys av internt förbättringsarbete
– Göra research, skriva underlag till ledningsgrupp och styrelse

Önskvärd kompetens/erfarenhet
– Relevant utbildning inom utvecklingsstudier/företagsekonomi/statsvetenskap eller liknande
– Intresse för civilsamhällesorganisationer och medlemsfrågor
– Intresse för globala utvecklingsfrågor
– God förmåga att analysera och sammanfatta textmaterial och underlag
– Tala och skriva svenska och engelska obehindrat
– Tidigare engagemang eller arbete i den ideella sektorn

Meriterande kompetens/erfarenhet
– Erfarenhet av processledning/facilitering
– Erfarenhet av kommunikationsarbete
– Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg
– Erfarenhet av att arbeta med finansieringsfrågor

Övrigt
Den här praktiken kommer att passa en person med stort drivs, som trivs med att ta eget ansvar, men samtidigt är intresserad av att lära sig från handledare och enheten i stort. Som kan tänka stort utanför boxen OCH grotta ner sig i detaljer.

 

Dela det här: