Fair Action

Placeringsort: Stockholm/delvis flexibel

Om organisationen

Fair Action är en ideell förening som sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Vi granskar företag, driver opinionsarbete, påverkar politiker samt samarbetar med liknande organisationer i produktionsländer. Fair Action har nio medarbetare och en ideell styrelse. Vi har vårt kontor på Södermalm i Stockholm.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant kommer du att arbeta med två huvudområden:

Praktikanten kommer bidra till en granskningsrapport om jämställdhetsfrågor samt kampanjarbete. Praktikanten kommer även att vara delaktig i en granskning där vi kartlägger produkter med hög miljöbelastning tillbaka till produktionsland. Att granska företags påverkan på människor och miljö i produktionen är en av Fair Actions centrala arbetsmetoder.

Inom ramen för politisk påverkan kommer praktikanten bidra till att förbättra föreningens påverkansmetoder. Framförallt handlar det om att kartlägga trender bland svenska företag för att kunna kommunicera mer lättillgängligt och koppla an till målgruppernas verklighet.

Utöver dessa huvudområden kommer praktikanten i mån av tid assistera kansliets projektledare med till exempel utvärdering av vårt påverkansarbete, utveckling av föreningens metoder för resultatuppföljning, ansökningar om projektfinansiering eller administrativa uppgifter.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Universitetsstudier inom relevant område, t.ex. statsvetenskap, miljövetenskap, samhällsvetenskap, internationella relationer, eller liknande.
  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
  • Förmåga att analysera och sammanfatta information kortfattat och tydligt.
  • Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Kunskap inom områdena mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och klimat och/eller företagsansvar.

Övrig information

På Fair Action lägger vi stor vikt vid vår gemensamma arbetsmiljö och vi strävar efter att vara lyhörda, tydliga, toleranta och omtänksamma mot varandra. Fördelningen av arbetsuppgifter mellan områdena som identifierats kan komma att variera beroende på finansiering från våra finansiärer. Praktikanten förväntas kunna närvara fysiskt på vårt kansli i Stockholm minst två dagar per vecka. För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald.

Hur praktikantuppdraget relaterar till FN:s globala mål

Huvuduppgifterna handlar om att arbeta med två områden: företagsgranskning och verksamhetsutveckling. Globala målen kommer genomsyra arbetet med dessa två områden.

Om företags hållbarhetsarbete förbättras kan det bidra till att fattigdomen minskar. Det kan leda till bättre villkor för kvinnor och därmed ökad jämställdhet. Om företags negativa påverkan på miljö och klimat minskar kan det också bidra till att de globala målen uppnås.

Som praktikant på Fair Action, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Global goal #1Global goal #3Global goal #5Global goal #8Global goal #12Global goal #13
Dela det här: