Praktikannons

Expertgruppen för biståndsanalys

Om organisationen

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en oberoende statlig kommitté under Utrikesdepartementet med uppdrag att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så sätt utveckla biståndet och bygga upp en långsiktig kunskapsbas av hög kvalité. EBA samarbetar med forskare och andra experter för att långsiktigt förbättra det svenska biståndet. EBA består av en ordförande och nio ledamöter (expertgruppen), en expert från UD och ett kansli. Kansliet består av fem utredningssekreterare, två bitr. utredningssekreterare/assistent och en kanslichef. Kansliet ansvarar för att ta fram beslutsunderlag till expertgruppen och den operativa verksamheten samt att representera EBA utåt, upprätthålla kontakter med andra myndigheter och ansvara för omvärldsbevakning.

Vad innebär praktiken

Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill påverka Sveriges biståndspolitik då har du nu möjlighet att få göra praktik på kansliet till Expertgruppen för biståndsanalys. Du kommer att få arbeta med alla de frågor som kansliet har att hantera och delta i spännande möten med kunniga personer. Som praktikant ges du en unik möjlighet till inblick i hur en statlig kommitté styrs och arbetar och även i vissa av regeringskansliets processer. Du kommer få följa kansliets arbete och få sätta in dig i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad. Du kan bland annat få möjlighet att ta fram analyser, delta i referensgruppsmöten med externa experter, expertgruppens möten och möten med andra myndigheter, samordna och delta i studiebesök och bistå i ledande av projekt och organisation av seminarier.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Du är student vid universitet, högskola eller annat jämförbart lärosäte och är i slutskedet av din utbildning där praktik ingår eller är relevant för din utbildningsinriktning. Vi tror att du som är intresserad av samhällsfrågor och nyfiken på hur en politiskt tillsatt organisation fungerar kommer att trivas och ha en stimulerande praktiktid hos oss. För att kunna tillgodogöra dig praktiken på ett bra sätt bör du kunna kommunicera på svenska och engelska, ha IT- kompetens och vara både självständig och samarbetsinriktad, engagerad och nyfiken. Du får gärna ha erfarenhet av studier eller arbete utomlands.

Övrig information

Praktikperioden omfattar en studietermin. Om du vill kan det inom ramen för din praktik finnas möjlighet att kombinera den med att skriva på ditt examensarbete. Normalt genomförs praktiken på heltid under kontorsarbetstid. Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken. Tillsättande av praktikplats görs efter intervju och vi hoppas kunna ge dig besked senast i mitten av november om du får en praktikplats hos oss under våren 2019. För att arbeta inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan överenskommelse om praktik görs.

Denna praktikplats är en del av Praktikantprogrammet

Till ansökningen