Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)

Om organisationen

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en statlig kommitté som tillsattes av Utrikesdepartementet 2013. EBA har i uppdrag att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så sätt bidra till att utveckla och effektivisera biståndet, samt att bygga upp en långsiktig kunskapsbas av hög kvalité. EBA vill även vara ett forum för möten mellan forskning, praktik och politik. Hela vår kunskapsproduktion, som till exempel rapporter, seminarier och podcast, finns tillgänglig på vår hemsida. I april varje år sammanfattar EBA sin verksamhet i årsberättelsen ”Biståndsanalys”. EBA består av en ordförande och nio ledamöter (expertgruppen), en expert och en kontaktperson från UD, samt ett kansli. Kansliet består av fem utredningssekreterare, en biträdande utredningssekreterare, en kommunikationsansvarig och en kanslichef. Kansliet ansvarar för att ta fram beslutsunderlag till expertgruppen och till den operativa verksamheten, samt att representera EBA utåt, upprätthålla kontakter med andra myndigheter och ansvara för omvärldsbevakning.

Vad innebär praktiken?

Är du i slutet av dina akademiska studier och har intresse för utvecklingsfrågor inom vårt verksamhetsområde? Vill du vara med och påverka Sveriges biståndspolitik? Då ska du söka praktikplats i EBAs kansli! Vår praktikant kommer att följa kansliets arbete och får sätta in sig i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad. Du kan bland annat få möjlighet att ta fram analyser, samordna och delta i studiebesök, bistå i projektledning och organisation av seminarier. Du deltar också i referensgruppsmöten med externa experter, i expertgruppens möten och i möten med andra myndigheter och organisationer. Här ges du också en unik möjlighet till inblick i hur en statlig kommitté styrs och arbetar, och även i en del av Regeringskansliets processer.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Du är student vid universitet, högskola eller annat jämförbart lärosäte och är i slutskedet av din utbildning där praktik ingår eller är relevant för din utbildningsinriktning. Vi tror att du som är intresserad av samhälls- och utvecklingsfrågor och nyfiken på hur en politiskt tillsatt organisation fungerar, kommer att trivas och ha en stimulerande praktiktid hos oss. För att kunna tillgodogöra dig praktiken på ett bra sätt bör du kunna kommunicera på svenska och engelska, ha IT- kompetens och vara både självständig och samarbetsinriktad, engagerad och nyfiken. Du får gärna ha utlandserfarenhet.

Övrig information

Praktikperioden omfattar en studietermin. Normalt genomförs praktiken på heltid under kontorstid. Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken.

Dela det här: