Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Om organisationen

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en statlig kommitté under Utrikesdepartementet med uppdrag att oberoende utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så sätt utveckla biståndet och bygga upp en långsiktig kunskapsbas av hög kvalité. EBA samarbetar med forskare och andra experter för att långsiktigt förbättra det svenska biståndet. EBA består av en ordförande och nio ledamöter (expertgruppen), en expert från UD och ett kansli. Kansliet består av fem utredningssekreterare, en biträdande utredningssekreterare, en kommunikationsansvarig och en kanslichef. Kansliet ansvarar för att ta fram beslutsunderlag till expertgruppen och den operativa verksamheten samt att representera EBA utåt, upprätthålla kontakter med andra myndigheter och ansvara för omvärldsbevakning.

Vad innebär praktiken?

Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill påverka Sveriges biståndspolitik då har du nu möjlighet att få göra praktik på kansliet till Expertgruppen för biståndsanalys. Du kommer att få arbeta med alla de frågor som kansliet har att hantera och delta i spännande möten med kunniga personer. Som praktikant ges du en unik möjlighet till inblick i hur en statlig kommitté styrs och arbetar och även i vissa av regeringskansliets processer. Du kommer få följa kansliets arbete och få sätta in dig i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad. Du kan bland annat få möjlighet att ta fram analyser, delta i referensgruppsmöten med externa experter, expertgruppens möten och möten med andra myndigheter, samordna och delta i studiebesök och bistå i ledande av projekt och organisation av seminarier.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Du är student vid universitet, högskola eller annat jämförbart lärosäte och är i slutskedet av din utbildning, gärna på masternivå, där praktik ingår eller är relevant för din utbildningsinriktning. Vi tror att du som är intresserad av samhällsfrågor och nyfiken på hur en politiskt tillsatt organisation fungerar kommer att trivas och ha en stimulerande praktiktid hos oss. För att kunna tillgodogöra dig praktiken på ett bra sätt bör du kunna kommunicera på svenska och engelska, ha IT- kompetens och vara både självständig och samarbetsinriktad, engagerad och nyfiken.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Du får gärna ha utlandserfarenhet i form av studier, arbete eller liknande.

Dela det här: