Agenda 2030 – där står vi idag

Datum och tid: 16 maj, 08:30 - 09:30

I september har det gått tre år sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemsstater. Vi står inte längre i startgroparna, men hur långt har vi kommit? Vad är på gång framöver? Och hur bidrar Sverige på global nivå? FUF har under de senaste åren noga följt Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030, nationellt […]

16 maj, 2018, Seminarier, Webbsändning

Gun-Britt Andersson – utvecklingsoptimist trots allt?

Datum och tid: 7 maj, 18:00 - 19:30

Utvecklingsoptimist trots allt? Bistånd behövs och kan göra nytta, men det är inte alltid lätt att avgöra vad som är mest angeläget att satsa på och sen visa på resultat. Miljön som biståndet verkar i har alltid varit komplex. Idag vet vi att biståndsfinansierade ansträngningar för att förbättra världen väger lätt mot kraften i det […]

7 maj, 2018, Seminarier, Webbsändning

Vad händer egentligen i Etiopien – och vad gör Sverige?

Datum och tid: 3 maj, 18:00 - 19:30

De senaste tre åren har varit en dramatisk tid i Etiopien. Ett folkligt uppror har pågått utanför huvudstaden, bemött med väpnat våld och undantagstillstånd. Minst 1 000 människor har dött och åtminstone 50 000 har fängslats. Fria medier saknas och internet är periodvis nedstängt. Därtill finns en etniskt färgad polarisering som utnyttjats politiskt och orsakat […]

3 maj, 2018, Seminarier, Webbsändning