Vem bryr sig om Agenda 2030?

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål, och inkluderar därmed även Sverige. Men vad krävs för att få med sig allmänheten? Hur agerar politiker, näringsliv och civilsamhälle? I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni bl.a. Johan Hassel (delegationen för Agenda 2030), Linda Nordin (Svenska FN-förbundet), Kenneth G Forslund (utrikesutskottet) och Malin Ripa (Volvo Group). Reportaget gjordes av Miron Arljung, Nikolina Stålhand och Sophia Tuwesdotter.

15 juli, 2016, FUF-podden

AP-fonder och hållbarhet

AP-fonderna ansvarar för 1400 miljarder av våra pensionspengar. Var investeras dessa pengar? Hur sker avvägningen mellan avkastning och hållbarhet? I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni Lars-Arne Staxäng (M) och Tomas Eneroth (S) från riksdagens pensionsgrupp, Annelie Andersson (Latinamerikagrupperna) och Kenneth Hermele (Göteborgs Universitet). Reportaget gjordes av Frida Ashbourne, Felicia Johansson och Josef Svantesson.

15 juli, 2016, FUF-podden

Agenda 2030 och ungas deltagande – med Parul Sharma

Parul Sharma besökte FUF för att träffa ideellt aktiva och berätta om arbetet som ordförande i Sveriges Agenda 2030-delegation. Delegation är tillsatt av regeringen och har som uppdrag att ta fram en övergripande handlingsplan för hur FN:s globala mål för hållbar utveckling ska genomföras i Sverige. Till vardags arbetar Parul Sharma som Head of CSR Compliance på advokatfirman Vinge. Det blev ett spännande samtal där Parul betonade vikten av ungas deltagande i arbetet med Agenda 2030.

13 juni, 2016, FUF-podden

Agenda 2030 – utveckling på hemmaplan

Detta avsnitt av FUF-podden är från vår seminarieserie om de Globala målen för hållbar utveckling där vi frågar ut makthavare om arbetet med Agenda 2030. Den här gången får vi lyssna på Oskar Thorslund, ämnesråd vid Avdelningen för offentlig förvaltning på Finansdepartementet, som talar om genomförandet av agendan på hemmaplan.

25 maj, 2016, FUF-podden

Landgrabbing – vem har rätt till marken?

Det här avsnittet är från fåtöljsamtalet ”Vem har rätt till marken?”. Rebecka Jalvemyr, kanslichef på FIAN Sverige (FoodFirst Information and Action Network), gästade FUF för att prata om landgrabbing med exempel från Brasilien och Etiopien.

23 maj, 2016, FUF-podden

Svensk vapenexport och nedrustningspolitik – med Linda Åkerström

Det här avsnittet är från fåtöljsamtalet ”Svensk vapenexport och nedrustningspolitik”. Linda Åkerström, nedrustningsansvarig på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, besökte FUF för att presentera ny statistik och prata om den svenska vapenindustrin, berörda myndigheter och synen på säkerhet.

12 maj, 2016, FUF-podden

Från konflikt till statsuppbyggnad

Detta avsnitt är från fåtöljsamtalet ”Från konflikt till statsuppbyggnad” med Richard Sannerholm, ansvarig för rättstatsprogrammet på Folke Bernadotte akademin. Han gästade FUF för att berätta om statsuppbyggnad och mål 16 i Agenda 2030: fredliga och inkluderande samhällen.

27 april, 2016, FUF-podden