Agenda 2030 – including persons with disabilities

Millenniemålen misslyckades med att inkludera personer med normbrytande funktionsvariationer, vilket lämnade en av de fattigaste och mest sårbara grupperna utanför den globala utvecklingsagendan. I den nya utvecklingsagendan, Agenda 2030, pratar man om vikten av att “leave no one behind” – men kommer det att bli verklighet, eller är det bara tomma ord? FUF, Synskadades Riksförbund och MyRight bjöd in till ett seminarium för att diskutera just detta tillsammans med representatnter för Världsbanken, UD, Sida och civilsamhället. 

24 oktober, 2016, FUF-podden

Resolution 1325 och internationellt försvarsarbete

FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000. Resolutionen antogs eftersom civila blivit mer och mer utsatta i väpnade konflikter och kvinnor ofta uteslöts från fredsprocesser. Men varför är det viktigt att implementera ett genusperspektiv i internationellt fredsarbete? Vilka utmaningar finns det? I det här poddavsnittet ska du få lyssna till Martina Lindberg som kommer att prata om hur man jobbar med integrering av jämställdhetsperspektiv inom internationellt försvarsarbete.

24 oktober, 2016, FUF-podden

Agenda 2030 – handlingsplan för Sverige

Vid årsskiftet gick startskottet för arbetet med att genomföra den av FN:s generalförsamling antagna Agenda 2030. Målen är universella och gäller alla länder, även Sverige. I våras tillsatte därför regeringen en delegation som bland annat har i uppdrag att ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan. Hur arbetar delegationen med framtagandet av handlingsplanen? Vilka är slutsatserna hittills? Hur kan svenska myndigheter, civilsamhälle, företag och allmänheten engageras i arbetet med Agenda 2030? Lyssna till Johan Hassel, ledamot i Agenda 2030-delegationen.

20 september, 2016, FUF-podden

Youth & Agenda 2030

Vad betyder Agenda 2030 och hur ska vi uppnå målen? Hur lyfter vi det arbete som vi gör i Sverige till en global nivå? Och vilken roll spelar världens unga i detta arbete? Den 10 september 2016 arrangerade FUF och LSU en konferens på temat Youth & Agenda 2030 – local going global med deltagare från hela världen. I detta avsnitt av FUF-podden får vi lyssna på det anförande och den paneldiskussion som inledde konferensen. Talar gör Johan Hassel (Agenda 2030-delegationen), Hanna Hansson (Concord Sverige), Rosaline Marbinah (LSU), Bosco Aung (NYC in Burma) och Moreblessing Mavhika (NEWAG in Zimbabwe). Josephine Bladh modererar.

10 september, 2016, FUF-podden

Bikta din världsångest

60 miljoner människor i världen är på flykt, klimatförändringarna höjer temperaturen och smälter isarna, och samtidigt blir var tredje kvinna i Europa utsatt för våld på grund av sitt kön. Det är kanske inte så konstigt att allt fler går runt med världsångest. Under Almedalsveckan 2016 lät FUF och OmVärlden besökarna få uttrycka sin världsångest i ett biktbås. Artisterna Dogge Doggelito, Daniel Boyacioglu och Mayka tolkade folkets ångest från Sverige i Världen-torgets scen. I det här poddavsnittet får du höra dessa tolkningar och ett sammandrag av våra panelsamtal.

16 juli, 2016, FUF-podden

Sverige i säkerhetsrådet – utmaningar och möjligheter

Den 28 juni blev Sverige invalt i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017-2018. Vad kan Sverige bidra med? Hur ska man få genomslag i frågor gällande mänskliga rättigheter? I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni bl.a. utrikesminister Margot Wallström, Anders Kompass och Lena Ag (Kvinna till Kvinna). Reportaget gjordes av Carl-Johan Backman, Kristina Fedai och Elin Nordin.

15 juli, 2016, FUF-podden

Det sista målet?

Mål 17 i Agenda 2030 handlar om globalt partnerskap. För att nå resterande globala mål krävs ett brett samarbete mellan såväl privata som offentliga aktörer. Men vilken roll spelar näringslivet i hållbarhetsarbetet? I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni bl.a. Charlotte Petri Gornitzska (Sida), Mattias Goldmann (FORES), Anders Wijkman (Miljömålsberedningen) och Håkan Svedman (IKEA). Reportaget gjordes av Anna Blücher, Jonathan Eng, Matilda Häggblom och Caroline Nordvall.

15 juli, 2016, FUF-podden

Den ombestridda klimatflyktingen

Som en följd av klimatförändringarna beräknas 250 miljoner människor vara på flykt på grund av naturkatastrofer år 2050. Detta reportage handlar om det omdebatterade begreppet klimatflykting. I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni bl.a. Johan Rockström (Stockholms universitet), Linnea Engström (MP) och Åsa Carlander Hemingway (Migrationsverket). Reportaget gjordes av Amanda Liedberg, Viktor Stocke och Sara Strandell Dalius.

15 juli, 2016, FUF-podden

Migration och utveckling – från policy till praktik

65 miljoner människor är på flykt. Sverige beslutar om en restriktiv tillfällig asyllagstiftning och utarbetar samtidigt ett policyramverk för biståndet där migration lyfts som en utvecklingsfråga. Vad händer här näst? I den här FUF-podden från Almedalsveckan 2016 hör ni bl.a. Lisa Pelling (Arena Idé), Kristof Tamas (Delmi), Kerstin Lundgren (C) och Carina Olsson (S). Reportaget gjordes av Laura Asperholm, Timothy Carlsson och Vera Mörner.

15 juli, 2016, FUF-podden