How change happens – with Duncan Green

Vad vet vi egentligen om vad som skapar samhällsförändring? Vad krävs av sociala rörelser som vill förändra världen? Duncan Green jobbar som strategisk rådgivare på Oxfam i Storbritannien och har skrivit boken How Change Happens i vilken han försöker besvara dessa frågor. Han gästade FUF den 13 februari 2017.

14 februari, 2017, FUF-podden

Agenda 2030 – biståndets roll

Sverige jobbar både nationellt och internationellt för att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling. För det internationella arbetet ansvarar Utrikesdepartementet. Biståndsmyndigheten Sida har av UD tilldelats den viktiga uppgiften att ta in de Globala målen i det svenska biståndet, men också att arbeta katalytiskt för att få med olika samhällsaktörer i Agenda 2030-arbetet. Till detta samtal i vår serie om Sveriges ansvar för Agenda 2030 har vi bjudit in Lennart Båge, vikarierande generaldirektör på Sida. Seminariet ägde rum den 7 februari 2017.

8 februari, 2017, FUF-podden

Civilt motstånd och demokrati – med Stellan Vinthagen

Hur kan vi förstå relationen mellan civilt motstånd och förändring? Kan partipolitik och icke-våldsmetoder kombineras för att stärka demokratin? Det här är frågor som Stellan Vinthagen, professor i sociologi och ordförande för ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts, diskuterar i detta avsnitt av FUF-podden. Seminariet ägde rum den 24 januari 2017.

25 januari, 2017, FUF-podden

Jämställdhet – mål och medel för global utveckling

Jämställdhet är nödvändigt för global utveckling och minskad fattigdom, och därför genomsyrar jämställdhet alla de Globala målen. Att arbeta för kvinnors och flickors möjligheter att bidra på lika villkor som män och pojkar är ett mål i sig, men det är även ett sätt att tillvarata hela nationens resurser och på så sätt öka det ekonomiska välståndet. Gertrud Åström har jobbat som statlig utredare med fokus på jämställdhet och varit ordförande för Sveriges Kvinnolobby. Åström pratar i den här podden om globalt politiskt jämställdhetsarbete och om hur ett feministiskt perspektiv bidrar till en bättre förståelse för den globala utvecklingen.

19 januari, 2017, FUF-podden

Twinning – institutionsutveckling genom myndighetssamarbete

“Twinning” syftar inom biståndet på den praktik då ett givarland stödjer institutionsutveckling i ett mottagarland genom samarbeten mellan ländernas institutioner. I Sverige arbetar exempelvis myndigheter som Skatteverket, SCB och Arbetsförmedlingen med att stödja låg- och medelinkomstländers uppbyggnad av liknande institutioner. Nu ska ni få lyssna till Bengt Lyngbäck, konsult vid NIRAS Indevelop och tidigare internationell chef vid Arbetsförmedlingen, som har lång erfarenhet av twinning. Seminariet ägde rum den 12 december 2016.

12 december, 2016, FUF-podden

Anders Kompass – visselblåsaren i FN

I juli 2014 fick Anders Kompass en rapport i handen som avslöjade att FN-soldater utsatt barn för sexuella övergrepp i Centralafrikanska republiken. Kompass slog då larm till ansvariga. Men istället för att hyllas för sin handlingskraft blev han anklagad för tjänstefel, belagd med munkavle och ombedd att avgå. Han blev senare rentvådd från samtliga anklagelser och valde efter det att lämna FN. Nu ska ni få lyssna till Anders Kompass, diplomat och f.d. chef för kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Seminariet ägde rum den 1 december 2016.

1 december, 2016, FUF-podden

Agenda 2030 på plats – och nu då?

Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling, har varit på plats i ett år. Birgitte Feiring (Danska MR-institutet), Åsa Persson (Stockholm Environment Institute), Malin Elisson (Sida) och Frida Trollmyr (kommunalråd i Malmö, S) diskuterar förhoppningar och farhågor och om Sverige är redo för arbetet med agendan. Seminariet ägde rum den 17 november 2016 på MR-dagarna.

17 november, 2016, FUF-podden

Agenda 2030 – den svenska samordningen

Sverige jobbar både nationellt och internationellt för att uppnå dom Globala målen. För det internationella arbetet kring målen ansvarar Utrikesdepartementet. Men hur samordnas UD:s Agenda 2030-arbete med de tematiska prioriteringarna inom biståndet och den feministiska utrikespolitiken? Och hur kan svenska myndigheter, civilsamhälle, företag och allmänheten engageras i arbetet med Agenda 2030? Lyssna till Magnus Lennartsson som är chef för enheten Global Agenda på UD. 

7 november, 2016, FUF-podden

Den tysta flyktingkrisen i Burma

Det har gått ett halvår sedan Aung San Suu Kyis parti National League for Democracy tillträdde makten i Burma eller Myanmar som det officiella namnet på landet är. Eftersom Burma i årtionden styrdes av militärjuntan har förväntningarna på den nya demokratiskt valda regeringen varit stora. Och trots att många demokratiska reformer har genomförts så kritiserade FN nyligen regeringen i Burma för systematisk diskriminering av minoritetsgrupper i landet, och framförallt av den muslimska minoritetsgruppen rohingya. Johanna Kvist, informationsansvarig vid Burmakommittén, och Abul Kalam, ordförande för Swedish Rohingya Associaton, berättar om situationen för rohingyas i dagens Burma.

1 november, 2016, FUF-podden