Antibiotikaresistens – ett hot mot människan

Varje år beräknas ungefär 700 000 människor runtom i världen dö i infektionssjukdomar på grund av resistens mot olika läkemedel. Fattiga är de som drabbas värst. Vad har Sverige för roll för att motverka antibiotikaresistens i världen? I det här reportaget från Almedalsveckan 2017 hör du Anna Sjöblom (Läkare utan gränser), Anna Zorzet (ReAct) och Lawen Redar (riksdagsledamot, S). Reportaget gjordes av Klara Elzvik, Sara Holmberg, Marie Karlsson och Marcia Munoz.

12 juli, 2017, FUF-podden

Så hållbar är din bank

Svenska banker investerar miljardbelopp i företag som anklagas för att bryta mot mänskliga rättigheter, skövla regnskog och exportera vapen till konfliktländer. Som kund hos bankerna kan det vara svårt att få information och ställa krav. Bankerna förbättrar ständigt sina hållbarhetsstrategier, men hur bra är dom egentligen på att hålla sina löften? Hur påverkar deras investeringar mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och arbetsvillkor i andra länder? Och vad kan vi kunder göra för att påverka bankernas investeringar? Jakob König från Fair Finance Guide gästade FUF den 15 juni 2017.

16 juni, 2017, FUF-podden

Agenda 2030 – från ord till handlingsplan

Den 1 juni överlämnade Agenda 2030-delegationen sitt förslag till handlingsplan för hur Sverige ska genomföra de Globala målen. Vilka är de viktigaste medskicken i handlingsplanen? Och vilken blir delegationens roll framöver? Katarina Sundberg är chef för Agenda 2030-delegationens kansli och huvudsekreterare för den statliga utredningen. Hon gästade FUF den 8 juni 2017.

9 juni, 2017, FUF-podden

Bristande “menskliga” rättigheter

På många platser i världen är kunskapen om mens otillräcklig. Blodet betraktas som något som ska osynliggöras, menstruerande personers kroppar tabubeläggs och mens omges ofta av tystnad och skam. Nu ska ni få lyssna till Madeleine Fogde, seniorexpert på Stockholm Environment Institut och programchef för SIANI. Seminariet ägde rum den 7 juni 2017.

8 juni, 2017, FUF-podden

Agenda 2030 – makt, mutor och motstånd

Korruption fördjupar fattigdomen och undergräver demokratin, och är därför ett hot mot de Globala målen. Hur behandlas korruption i Agenda 2030? Och hur kan Sverige främja korruptionsbekämpning inom ramen för utvecklingsagendan? Ulla Andrén är ordförande för Transparency International Sverige och medarbetare på Sida. Hon gästade FUF den 31 maj 2017.

1 juni, 2017, FUF-podden

Migration och utveckling – erfarenheter från Västafrika

Att migration har fått egna delmål i Agenda 2030 är en tydlig illustration av den länk som finns mellan migration och utveckling. Men det är en relation som är komplex och trots att migration bär med sig en mängd utvecklingsmöjligheter så är det för migranten ofta en process som innebär höga sociala och ekonomiska kostnader. Nu ska ni få lyssna till Jesper Bjarnesen, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet, som kommer att dela med sig av exempel från hans forskning i Västafrika. Han gästade FUF den 29 maj 2017.

30 maj, 2017, FUF-podden

Latinamerika i en turbulent värld

Världen står inför stora utmaningar: politiska förändringar, konflikter och klimatet. Hur påverkas Latinamerika av den turbulenta världsutvecklingen? Hans Magnusson är tf avdelningschef på Sida och latinamerikakännare med lång erfarenhet av att jobba på och med kontinenten. Han gästade FUF den 18 maj 2017.

19 maj, 2017, FUF-podden

A new consensus for development

The European Consensus on Development antogs av EU 2005. Den innehåller gemensamma principer, mål och åtaganden för EU:s biståndspolitik. Förra året inledde unionen diskussioner om hur överenskommelsen kan uppdateras i ljuset av Agenda 2030. Senare i vår ska den uppdateras. James Mackie från tankesmedjan European Centre for Development Policy Mangangement berättar om detta arbete. Anders Rönquist från Sida och Peter Sörbom från CONCORD modererar.

4 april, 2017, FUF-podden

Agenda 2030 – the devil in the details?

Nu är det klart hur de 17 målen och de 169 delmålen ska mätas och följas upp, men vilka är indikatorerna och hur har man kommit fram till dem? Hur ser förutsättningar ut för att världens länder ska kunna samla relevant och tillförlitlig data och statistik som visar på måluppfyllelsen? Hur undviker vi att fokus i Agenda 2030-arbetet flyttar från målen till indikatorerna? Och hur påverkar resultaten öppenhet och användning av dem i länder där de riskerar att bli politiskt sprängstoff? Deltar gör Sara Frankl och Pernilla Trägårdh som båda arbetar med internationella frågor på Statistiska Centralbyrån. Stefan Dahlgren, utvärderingskonsult och tidigare Sida-medarbetare, modererar.

30 mars, 2017, FUF-podden

(O)hållbara diamanter – mänskliga rättigheter & smyckesindustrin

Diamanterna är en del av en global miljardindustri där europeiska och svenska marknader ingår. I Demokratiska Republiken Kongos diamantregioner är barnarbete utbrett. Här tjänar unga diamantutvinnare vissa månader så lite som 60 kronor. Det är svårt att spåra diamanters ursprung och trots hållbarhetscertifieringar finns det en risk att diamanter från Kongo hamnar i svenska smyckesbutikers. Hur kan vi säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i diamantindustrin?

18 mars, 2017, FUF-podden