Plan International Sverige

Om organisationen Plan International arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Vårt arbete har ett särskilt fokus på flickor eftersom världen inte är jämställd och de hör till en av de mest […]

10 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

SCB – Enheten för Internationellt Utvecklingssamarbete

Om organisationen SCB framställer och förmedlar statistik om Sverige för både nationell och internationell användning. Vi producerar objektiv och tillförlitlig statistik med hög kvalitet. SCB har dessutom fått regeringens uppdrag att analysera hur Sverige lever upp till Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling. SCB är också med och genomför Sveriges politik för global […]

10 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Transparency International Sverige

Om organisationen Transparency International (TI) Sverige är en svensk civilsamhällesorganisation (ideell förening) som tillsammans med över hundra nationella avdelningar ingår i världens största antikorruptionsorganisation – Transparency International. I Sverige bedriver vi en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att öka medvetenheten om korruption och dess skadeverkningar i såväl privat som offentlig sektor. Vi vill främja ökad […]

10 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Stockholm Environment Institute (SEI)

About the organization Stockholm Environment Institute: bridging science and policy We are an international non-profit research and policy organization that tackles environment and development challenges. We connect science and decision-making to develop solutions for a sustainable future for all. Our work spans climate, water, air and land-use issues, governance, the economy, gender and health. Stakeholder involvement […]

2 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Humanitära enheten

Om organisationen Det humanitära biståndet syftar till att rädda liv och lindra nöd i eller i anslutning till konflikter, naturkatastrofer och motsvarande katastrofsituationer. Sida erbjuder nu meningsfull, omväxlande och spännande praktikplats vid Sidas enhet för humanitärt bistånd. Enheten ansvarar för Sidas humanitära bistånd och består av omkring 30 medarbetare med huvuduppdrag är att verka för […]

2 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Deadline för ansökan till Praktikantprogrammet!

Sista dagen för att söka till FUF:s Praktikantprogram inför höstterminen 2020 och bli matchad mot samtliga praktikplatser. Du kan fortfarande skicka in din ansökan efter detta datum men vi kommer då att ha påbörjat rekryteringen och urvalet av praktikplatser att bli matchad mot, kommer att vara mindre. Välkommen med din ansökan! Skicka in din ansökan […]

29 januari, 2020, Kalendarium, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Young Professionals, Yrkesnätverk och praktik

Ansökan till FUF:s Praktikantprogram öppnar!

Vill du göra praktik inom global hållbar utveckling? Förbättra dina chanser att få ett jobb där du kan göra skillnad? Sök till FUF:s Praktikantprogram, som varje termin ger ca 40 studenter möjlighet att praktisera inom olika svenska organisationer, myndigheter och företag som jobbar för global utveckling och hållbarhet. Exempel på praktikplatser är Sida, Plan International, […]

29 januari, 2020, Kalendarium, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik