Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI)

Placement: Stockholm About the organization SIANI is a Sida-funded network with the mission to inform and develop new knowledge about the importance of agriculture for poverty reduction and sustainable development. By providing information on current research and proven experiences, the network contributes to compiling a broad knowledge base for decision-makers. The network has more than […]

22 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Statistikmyndigheten (SCB)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen SCB framställer och förmedlar statistik om Sverige för både nationell och internationell användning. Vi producerar objektiv och tillförlitlig statistik med hög kvalitet. SCB har dessutom fått regeringens uppdrag att analysera hur Sverige lever upp till Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling. SCB är också med och genomför Sveriges politik […]

15 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Stockholm Environment Institute (SEI) / Swedish Development Research Network (SweDev)

Placement: Stockholm About the organization SweDev is a network with the aim of bringing together development researchers in Sweden to strengthen collaboration with development researchers and increase the interaction between development researchers and practitioners. SweDev wants to increase the use of research-based knowledge in international development cooperation and for the implementation of Agenda 2030. SweDev’s secretariat is based […]

9 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Nordic Consulting Group – NCG Sweden AB

Placeringsort: Stockholm Om organisationen NCG arbetar med bistånd och utveckling i hela världen, vi finns i Danmark, Norge, Sverige och Uganda. NCG Sweden grundades 1991 med fokus på en hållbar social utveckling. Vi arbetar med jämställdhet, utvärderingar, mänskliga rättigheter, socioekonomiska frågor, miljö och SMEs. Vi har haft Sidas gender help desk sedan 2012. Vi arbetar […]

9 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Stockholm Environment Institute (SEI)

Placement: Stockholm About the organization Stockholm Environment Institute: bridging science and policy We are an international non-profit research and policy organization that tackles environment and development challenges. We connect science and decision-making to develop solutions for a sustainable future for all. Our work spans climate, water, air and land-use issues, governance, the economy, gender and health. […]

9 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra svensk politik för global utveckling, och ska bidra till att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att […]

9 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Institutet Mot Mutor (IMM)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att informera företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om vad korruption är, hur den tar sig uttryck […]

9 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

PeaceWorks Sweden

Placeringsort: Stockholm Om organisationen PeaceWorks Sweden är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle där unga är organiserade och har inflytande. Detta gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred och främja olika alternativ till positiv samhällsförändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, antirasism, stöd till ungas organisering, och […]

9 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för effektiv insatshantering och metoder (EFFEKT)

Placeringsort: Stockholm Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdom och förtryck i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan våra tre kontor […]

8 september, 2022, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik