Sida – Enheten för kapacitetsutveckling

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling (PGU) samt att bidra till Agenda 2030 för hållbar utveckling. På enheten för kapacitetsutveckling, CAPDEV, arbetar […]

15 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Läkarmissionen / LM International

Om organisationen Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld. Läkarmissionens primära målgrupp är kvinnor och barn i utsatthet och vi genomför internationellt utvecklingsarbete och humanitärt bistånd i ett trettiotal länder. Vi arbetar främst i Afrika och Latinamerika, men även i östra […]

14 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Swedish International Agricultural Network Initiative , SIANI

Om organisationen SIANI är ett Sida finansierat nätverk med uppdrag att upplysa och utveckla ny kunskap om lantbrukets betydelse för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Genom att informera om aktuell forskning och beprövade erfarenheter bidrar nätverket till att sammanställa ett brett kunskapsunderlag för beslutsfattare på olika nivåer runt om världen. Nätverket har mer än 4000 medlemmar […]

13 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

PeaceWorks Sweden

Om organisationen PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle där unga är organiserade och har inflytande. Detta gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred, samt främja olika alternativ till positiv samhällsförändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, antirasism, stöd till […]

12 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Afrikaavdelningen – Staben

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. AFRIKA omfattar tre enheter och en stab i Stockholm och har även ett stort antal medarbetare på tretton utlandsmyndigheter som genomför vårt utvecklingssamarbete i Afrika. I Stockholm har enheterna tematiskt rådgivningsansvar gentemot utlandsmyndigheterna respektive ansvar för att genomföra utvecklingssamarbetet […]

12 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för Hållbar utveckling (fokus miljö och klimat)

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrikaavdelningen ansvarar för arbetet i Sidas afrikanska samarbetsländer söder om Sahara. Till avdelningen hör också […]

12 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för hållbar utveckling (fokus resiliens)

Om organisationen Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida är regeringens expertmyndighet inom internationellt utvecklingssamarbete och finansierar liksom faciliterar partnerskap och bidrar med expertkunskap till verksamhet som bidrar till att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor […]

12 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för forskningssamarbete (fokus forskningskommunikation)

Om organsationen Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutats av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Sidas forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t.ex. hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom dessa vill vi dels […]

12 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för forskningssamarbete (fokus biologisk mångfald)

Om organisationen Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutats av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Sidas forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t.ex. hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom dessa vill vi dels […]

12 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Stödenheten för Rättvisa och Fred

Om organisationen Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan tre kontor i Sverige samt ute i fält där Sida i 33 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika bedriver utvecklingssamarbete. Sidas […]

12 september, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik