Sida – Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter

Om organisationen Biståndsmyndigheten Sida, enheten för mänskliga rättigheter och demokrati (DEMO). Enheten har ansvar för att genomföra två strategier, dels strategin för mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer, dels strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organistioner. Enhetens portfölj innehåller idag avtal med ca 60 genomförande partners. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska […]

12 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för Rättvisa och Fred

Om organisationen Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan tre kontor i Sverige samt ute i fält där Sida i 33 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika bedriver utvecklingssamarbete. Sidas […]

12 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för verksamhetsstyrning

Om organisationen Sida är Sveriges biståndsmyndighet.  Vi söker nu en praktikant till Enheten för verksamhetsstyrning som består av 15 personer och ansvarar för frågor kring planering, styrning, och uppföljning av myndighetens arbete. Enhetens uppdrag är att i nära samarbete med verksamheten bidra till ökad effektivitet och bättre kvalitet i genomförandet av biståndet. Vad innebär praktiken? […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för tematiskt stöd (fokus Lantbruk och försörjningsfrågor)

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU och till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. TEMA är en enhet […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för tematiskt stöd (fokus fred och säkerhet)

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU och till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. TEMA är en enhet […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Stiftelsen Choice

Om organisationen Stiftelsen Choice arbetar inom preventionsområdet och målgruppen är ungdomar och unga vuxna. I 10 år har vi arbetat i Sverige med ett koncept som nu ska exporteras utomlands. Konceptet bygger på att läkar- och psykologstudenter undervisar högstadie- och gymnasieelever om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak samt utbildar eleverna […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Engineers Without Borders Sweden

About the organization Engineers Without Borders Sweden (EWB-SWE) is a Non-Governmental Organisation striving to make a long-term impact in the work towards the United Nations Sustainable Development Goals. Through humanitarian engineering, we engage, inspire and unite people to build a sustainable future. With our engineering expertise from industry and academia, we are active both in […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

FCG Swedish Development AB

About the organization FCG Sweden is a Swedish consultancy firm and training organisation and the focus of our work lies on capacity building and institutional development in the global south. We work mostly through public procurement and the projects are commissioned by donor organisations such as Sida, the World Bank, the European Union, UN agencies, […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Sida – Enheten för kapacitetsutveckling

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU. Enheten CAPDEV (Capacity Development) ansvarar för genomförandet av strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

ForumCiv – Generalsekreterarens stab

Om organisationen ForumCiv är en biståndsorganisation som arbetar för ett starkt civilsamhälle. Vi är Sveriges största plattform för civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånd och utveckling. Tillsammans med våra ca 140 medlemsorganisationer arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Vi arbetar i fem länder där vi stöttar lokala organisationer direkt […]

4 februari, 2021, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik