Satsa på unga för minskad mödradödlighet

Av: Anna Hägg-Sjöquist

Som en del i det världsomspännande projektet <a href="http://www.svt.se/why-poverty/varfor-fattigdom-atta-filmer-om-fattigdomen-i-varlden">Why Poverty</a> sänder SVT en rad dokumentärer om fattigdom i världen. Målet är att initiera ett globalt samtal om fattigdomsfrågan och den första filmen väcker onekligen frågor: Hur kommer det sig att komplikationer i samband med graviditet och förlossning fortfarande är den vanligaste dödsorsaken bland unga kvinnor i utvecklingsländer? Mer resurser till förlossningsvården är av högsta vikt. Men om vi ska minska mödradödligheten måsta flickor och kvinnor få makt att själva kunna bestämma om och när de vill bli gravida. Det kräver en förändring i samhällets attityder som stäcker sig långt utanför förlossningsrummets väggar, skriver Plan Sveriges generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist.

25 november, 2012, Debatt

EU måste ta emot fler kvotflyktingar

Av: Anders Wejryd, Ann-Katrin Persson, Annika Damirjian, Eva-Christina Nilsson, Johan Berkman, Karin Wiborn, Kerstin Enlund, Lasse Svensson, Leah Odongo-Ogesare, Niclas Lindgren, Peter K Sjögren och Sofia Walan

För att skydda världens mest utsatta flyktingar behöver EU:s medlemsstater komma överens om minst 20 000 platser för kvotflyktingar till år 2020. Det skriver bland andra Leah Odongo-Ogesare, från Lutherska Världsförbundet i Kenya.

20 november, 2012, Debatt

Svenska biståndet är ’äldreblint’

Av: Dag Ehrenpreis

Regeringen och Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, gör gemensam sak när de i budgetpropositionen resp. senaste FUF-bladet lyfter fram befolkningstillväxten i världen och andra demografiska frågor. Tyvärr missar båda den mest dramatiska demografiska förändringen som pågår och tilltar i världen fn, nämligen att de äldre (60+) utgör den snabbast växande befolkningsgruppen.

15 november, 2012, Debatt

Jord, blod och olja – Sydsudans första år av självständighet

Av: Cecilia Bäcklander

Ett år efter självståndighetsförklaringen slåss Sydsudan mot många problem men sitter samtidigt på stora tillgångar som olja och bördig jord. I januari i år infördes ett oljestopp efter konflikter om prissättning. Kanske kan stoppet leda till att Sydsudan börjar satsa på diversifiering och tar till vara på sina stora landområden, skriver journalist Cecilia Bäcklander.

31 oktober, 2012, Debatt

Bokrecension: ”På väg till presidenten”

Av: Inge Gerremo

För 40 år sedan var Afrika hoppets kontinent. Överallt i de nyblivna staterna sökte man en väg bort ur den koloniala historien. Då börjar också författaren och dokumentärfilmaren Stig Holmqvist att resa och återkommande leva i Afrika. Han har nu skrivit en bok om sina erfarenheter. Inge Gerremo har läst Stig Holmqvists bok "På väg till presidenten”, som är ett stycke politisk historia grundat på kunskap och närvaro.

23 oktober, 2012, Debatt

Demokrati och utveckling kommer underifrån

Av: Johanna Bergsten

Folkrörelsebiståndet är ett effektivt verktyg för stärkt ansvarsutkrävande och demokratisk utveckling underifrån. Om Sverige - med sin långa och unika tradition av folkrörelser - i enlighet med regeringens prioriteringar ska bidra till demokratisk utveckling måste det hotade folkrörelsebiståndet få finnas kvar, skriver Johanna Bergsten, student.

26 juli, 2012, Debatt

Några strategiska vägval för svenskt bistånd

Av: Bertil Odén

Hur ska Sverige förhålla sig till de internationella biståndstrenderna? Vad händer med mottagarländernas inflytande i tider av ökad resultatstyrning? Ska Sverige ge bistånd till diktaturregimer? Den förda politikens inneboende intressekonflikter måste diskuteras och vägval göras, skriver Bertil Odén.

2 juli, 2012, Debatt

EU:s jakt på råvaror hotar utveckling i Afrika

Av: Karin Gregow

I en allt hårdare kamp om världens naturresurser använder EU handelsavtal för att säkra tillförseln av råvaror. EU:s jakt på billiga naturresurser riskerar att låsa fast afrikanska länder i råvarufällan och bromsa industrialisering i Afrika. Sverige måste verka för att handelsavtal mellan EU och Afrika gynnar afri- kansk utveckling.

8 mars, 2012, Debatt