Praktikannons

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators

Om organisationen

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators är en svensk biståndsorganisation specialiserad på folkbildning på modersmålet för unga och vuxna analfabeter. Vi samarbetar med lokala organisationer i Afrika söder om Sahara. ALEF har en unik pedagogisk metod som vi lär ut till våra samarbetspartners i månadslånga seminarier på plats i det afrikanska landet. Under seminarierna skapar vi också kursplaner och läromedel anpassade till målgruppen, på det lokala språket. Vi följer varje partner i 5-7 år, med ett månadslångt seminarium per år, samt omfattande kontakter och rapportering under året. Arbetet samordnas från vårt kontor i Vällingby, där vi även arbetar med information, påverkan och insamling. Vi har idag en heltidsanställd verksamhetsansvarig, som också är den som ansvarar för seminarierna i fält, en trainee, samt flera volontärer som arbetar på deltid, samt en ekonomiansvarig.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att få bekanta sig med alla de olika delarna av verksamheten, och får pröva på alla arbetsmoment, som att granska och kommentera ansökningar och rapporter, insamlings- och informationskampanjer, ekonomiuppföljning, budget och styrelsearbete, rapportering, skriva ansökningar om bidrag, arbete med manualer för seminarier i fält, planering och utvärdering av verksamheten, medlemsaktiviteter, etc. Praktikanten kommer att arbeta nära verksamhetsansvarig och tillsammans med en deltidsanställd och ibland med våra volontärer. Om det finns ekonomiska möjligheter kommer praktikanten att kunna följa med på ett eller två seminarier i Etiopien på 2 respektive 4 veckor. Vi är måna om att praktiken ska innebära både lärande och arbetsinsatser. Arbetet i en liten biståndsorganisation varierar mycket mellan rutinarbete, inläsning och informationssökning, relationer, event och mycket annat.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Praktikanten bör kunna använda svenska, engelska och helst även franska i tal och skrift. Det är viktigt att kunna skriva på god svenska och engelska. Förståelse för internationellt bistånd, fattigdomsbekämpning och hur biståndsbranschen fungerar är önskvärt. Det är bra om praktikanten har förståelse för kulturella olikheter, och känner sig bekväm med att resa i Afrika under enklare förhållanden, och har möjlighet att göra en resa som varar i några veckor.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet från vuxenutbildning och/eller pedagogisk utbildning är ett plus men inte ett krav.  Intresse för språk och grundkunskaper i lingvistik är ett stort plus. Vi söker aktivt efter personer som vill lära sig att tillämpa ALEF:s metod på nya språk i nära samarbete med lokala organisationer i fält, och som skulle kunna överväga att arbeta med ALEF i framtiden om praktiken går bra.

Övrig information

ALEF:s kontor finns i ett kontorshotell i Vinsta, Vällingby, 1 trappa upp utan hiss.

Dela det här: