ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators

Om organisationen

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators är en svensk biståndsorganisation specialiserad på folkbildning på modersmålet för unga och vuxna analfabeter. Vi samarbetar med lokala organisationer i Afrika söder om Sahara. ALEF har en unik pedagogisk metod som vi lär ut till våra samarbetspartners i månadslånga seminarier på plats i de afrikanska länderna. Under seminarierna skapar vi också kursplaner och läromedel anpassade till målgruppen, på det lokala språket. Vi följer varje partner i 5-7 år, med ett månadslångt seminarium per år, samt omfattande kontakter och rapportering under året. På vårt kontor i Vällingby samordnas och planeras insatserna och vi hanterar och följer upp projekten. Vi arbetar med information, påverkan och insamling. Ett omfattande insamlingsarbete är viktigt för att kunna finansiera vår verksamhet. Det innebär kontakter med allmänheten, synlighet på sociala medier m.m. Vi har idag en heltidsanställd verksamhetsansvarig, som både ansvarar för seminarierna i fält, insamlingsarbete och projekthantering. Vi hoppas kunna anställa en eller två personer till våren. Vi har också flera volontärer som arbetar på deltid, samt en ekonomiansvarig som jobbar på distans. Under 2021 kommer vi att starta projektsamarbete Etiopien. Om det blir möjligt att resa kommer vi att göra flera projektbesök och genomföra flera längre seminarier.

Vad innebär praktiken

Praktikanten kommer att få bekanta sig med  de olika delarna av verksamheten, och får pröva på många olika arbetsmoment. Vi vill gärna att praktikanten bekantar sig med de olika momenten i projekthandläggning; Vi tar gärna emot en praktikant som är intresserad av att sätta sig in i ALEF:s pedagogisk metod och som vill följa med i fält och medverka i seminarier för att framställa läromedel. Praktikanten får också vara med och granska rapporter från partnerorganisationer, jämföra dem med projektplan och budget och lära sig att ge relevant feedback via mail till partnerorganisationerna. Praktikanten kommer  att få vara med och utforma ansökningar om finansiering till olika stiftelser och filantroper. Praktikanten att få insyn i insamlings- och informationskampanjer, ekonomiuppföljning, budget och styrelsearbete,  medlemsaktiviteter, etc. Praktikanten kommer att arbeta nära verksamhetsansvarig och med våra volontärer och ev. andra anställda. Vi är måna om att praktiken ska innebära både lärande och arbetsinsatser. Arbetet i en liten biståndsorganisation varierar mycket mellan rutinarbete, informationssökning, relationer, event och mycket annat. Däremot innebär det inte något “socialt” arbete. Vår verksamhet är tre steg bort från de personer som utgör vår målgrupp: de unga och vuxna analfabeterna. Vi arbetar med lokala organisationer som i sin tur utbildar gruppledare som genomför studiegrupper med analfabeterna.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

Du som vill ha denna praktik får gärna vara intresserad av pedagogik och folkbildning, speciellt för vuxna analfabeter. Tidigare erfarenheter inom pedagogisk verksamhet eller lärarutbildning är en merit. Du bör kunna använda svenska, engelska samt franska i tal och skrift. Förståelse för internationellt bistånd, fattigdomsbekämpning och hur biståndsbranschen fungerar är önskvärt. Det är bra om du har förståelse för kulturella olikheter, och känner sig bekväm med att resa i Afrika under enklare förhållanden.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenheter från vuxenutbildning och/eller pedagogisk utbildning är ett plus. Tidigare erfarenheter från arbete med biståndsprojekt i Afrika eller i något annat land är bra, likaså om du själv kommer från ett sådant land.

Övrigt

ALEF:s kontor finns i ett kontorshotell i Vinsta, Vällingby, 1 trappa upp utan hiss. En av våra volontärer brukar ha med sig sina tre små hundar. När vi reser kan det ibland vara svårt att tillgodose specialdieter, men med lite god vilja och flexibilitet kan det fungera. Vi har 35 timmars arbetsvecka.

Dela det här: