Praktisk Solidaritet - Kansli

Placeringsort: Stockholm
HT23 - Heltid, 20 veckor

Om organisationen

Obunden ideell förening med fyra medlemsorganisationer som bedriver second-hand försäljning. Vår vision är en solidarisk och hållbar värld och vår mission är att tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer i syd arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Detta gör vi genom att materiellt och politiskt stödja olika folkrörelser och organisationer världen över. Vi har även till uppgift att samordna, stödja och utveckla våra medlemmars verksamhet. Praktisk Solidaritet är en del av Emmaus rörelse.

Vad innebär praktiken?

Våra internationella samarbetsprojekt fungerar på olika sätt och har olika cykler i sina aktiviteter vilket gör att handläggningen och arbetsuppgifterna skiftar och i takt med att projekten utvecklas och kommer till olika punkter i projektcykeln, t ex rapportering, uppföljning, ansökan osv. Vi tror att praktikanten på så vis kommer att få en mångfasetterad lärdom kring hur det är att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete och få en verklig inblick i en solidaritetsorganisations arbetssätt.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

För praktikant önskas en person med språkkunskap i portugisiska eller spanska. Det är meriterande språkkunskaper i Bosniska och eller Serbiska. Praktikanten ska även ha kunskap inom relevanta områden som genusvetenskap, internationella relationer, mänskliga rättigheter eller dylikt. Någon erfarenhet från informationsarbete är önskvärd, såsom sociala medier, varit med i montrar vid mässor.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Det är meriterande om praktikanten har erfarenhet av engagemang inom ideella organisationer.

Övrig information

Praktisk Solidaritet har kontor i Solidaritetshuset, men en del arbete kommer även kunna genomföras på distans.

Som praktikant på denna organisation, så kommer du direkt att få arbeta med de här globala målen:

Globala målen #1Globala målen #5Globala målen #6Globala målen #10Globala målen #12Globala målen #13Globala målen #16
Dela det här: